Show simple item record

Nespeky - development areasdc.contributor.advisorStojan Daniel
dc.contributor.authorAnastasiia Redchych
dc.date.accessioned2022-02-09T23:51:34Z
dc.date.available2022-02-09T23:51:34Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1084810002605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99737
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování urbanistické studie pro obec Nespeky. Důležitou roli tady mají průzkumy a rozbory území. Předdiplomová část řeší prostorové a funkční uspořádání zastavitelných ploch a plochy přestavby. Vlastní návrh je zpracovaný ve variantách. V diplomové části je pak podrobněji navržená škola - školní budova, předprostor a dvůr. Nově vzniklé náměstí před školou je atraktivní pro děti, jejich hry a aktivity. Dále se také detailněji řeší jedna obytná ulice, v rámci které jsou 4 typové domy.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the elaboration of an urban study for the village of Nespeky. Surveys and analyzes of the territory play an important role here. The preliminary diploma study solves the spatial and functional arrangement of buildable areas and reconstruction areas. The actual design is processed in variants. In the diploma part there is a school designed in more detail - a school building, a square and a courtyard. The newly created square in front of the school is attractive for children, their games and activities. Furthermore, one residential street is solved in more detail, within which there are 4 type houses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectzákladní školacze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectveřejná prostranstvícze
dc.subjectobytná ulicecze
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectelementary schooleng
dc.subjectsquareeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectresidential streeteng
dc.titleNespeky - rozvojové plochy zástavbycze
dc.titleNespeky - development areaseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJuračková Diana
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record