Show simple item record

The appplication of BIM on hydropower plant Woolstonedc.contributor.advisorNowak Petr
dc.contributor.authorPetr Šimánek
dc.date.accessioned2022-02-08T23:53:45Z
dc.date.available2022-02-08T23:53:45Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1200021885805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99720
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá informačním modelováním BIM a jeho aplikací na již dokončenou malou vodní elektrárnu Woolston na řece Mersey v hrabství Cheshire ve Spojeném království. I když je práce soustředěna na jedno konkrétní vodní dílo, metody a postupy popsané v práci jsou použitelné ve vodohospodářství obecně. V práci je popsána tvorba dílčích BIM elementů, převod do IFC formátu a možnosti automatizace návrhu.cze
dc.description.abstractThis thesis concerns building information modelling BIM and its application on the allready completed small hydropower plant Woolston on the river Mersey in the county of Cheshire in the United Kingdom. Even though the work focuses on one specific water work in particular, the methods and procedures described are applicable in water management in general. The work describes the creation of partial BIM elements, conversion to IFC format and design automation options.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectIFCcze
dc.subjectmalé vodní elektrárnacze
dc.subjectvodohospodářstvícze
dc.subjecthydrotechnikacze
dc.subjectautomatizacecze
dc.subjectsoftwarecze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectIFCeng
dc.subjectsmall hydropower planteng
dc.subjectwater managementeng
dc.subjecthydraulic engineeringeng
dc.subjectautomationeng
dc.subjectsoftwareeng
dc.titleAplikace BIM na vodní elektrárnu Woolstonecze
dc.titleThe appplication of BIM on hydropower plant Woolstoneeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDoucha Jakub
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record