Show simple item record

Building Heating System for the Elderlydc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorMartin Ekrt
dc.date.accessioned2022-02-08T23:53:10Z
dc.date.available2022-02-08T23:53:10Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1198096269505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99679
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím solárních systémů pro snížení energetické náročnosti budov. Vycházím z popisu jednotlivých systémů a následným konkrétním návrhem na úrovni studie v rámci řešeného objektu v návaznosti na vypracovanou projektovou dokumentaci vytápění domu pro seniory v Trutnově.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the use of solar systems to reduce the energy intensity of buildings. I am based on the description of individual systems and the subsequent specific proposal at the level of the study within the solved object in connection with the developed project documentation for the heating of a home for the elderly in Trutnov.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectsolární systémycze
dc.subjectfotovoltaické systémycze
dc.subjectfototermické systémycze
dc.subjectohřev teplé vodycze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectsolar systemseng
dc.subjectphotovoltaic systemseng
dc.subjectphotothermal systemseng
dc.subjecthot water heatingeng
dc.titleVytápění domu pro seniorycze
dc.titleBuilding Heating System for the Elderlyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGalád Vladimír
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record