Show simple item record

Hybrid technology manufacturing of components with an internal structuredc.contributor.advisorPelikán Lukáš
dc.contributor.authorOndřej Košťál
dc.date.accessioned2022-02-03T23:51:35Z
dc.date.available2022-02-03T23:51:35Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.identifierKOS-981626126805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99474
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo ověření možnosti použití aditivní technologie 3D tisku kovu pro výrobu hybridní hřídele pro testovací zařízení na ozubená kola a ověření funkčnosti hydraulického upínání. Hlavním cílem byla výroba hřídele pomocí kombinace konvenčního obrábění a technologie 3D tisku. V rámci práce byla hřídel testována, optimalizována a vyhodnocena pro použití v pracovním zatížení. Závěrem byly navrženy vhodné změny celého konstrukčního uspořádání. Zvláštní pozornost byla věnována především testování upínací síly hydraulického systému. První část práce se věnuje teoretickým předpokladům nezbytným pro řešení dané problematiky, která se zabývá způsobem aditivních technologií a hybridní přípravou strojních součástí. Dále je proveden rozbor dané situace konstrukce hybridní hřídele a navržen postup výroby i testování funkčnosti celého systému. Následuje praktické řešení vytyčeného problému, při kterém se podařilo vyrobit hybridní hřídel pomocí kombinace technologií obrábění a 3D tisku. Hřídel byla testována a byla prokázána schopnost dílce jednorázově zajistit fungování při pracovní zátěži. Nakonec byly řešeny nedostatky, jež se objevily při montáži, které by při následujícím užívání dílce zapříčinily jeho poruchu. Závěrem byly navrženy změny a doporučení pro optimalizaci řešení hybridní výroby dílců s vnitřní strukturou a zhodnocení celé problematiky.cze
dc.description.abstractBachelor thesis aimed to optimize and verify the use of additive technology of metal 3D printing and hybrid shaft construction for test equipment for gears. The main goal was to manufacture the shaft using a combination of conventional machining and 3D printing technology. As part of the work, the shaft was tested, optimized, and evaluated for use in workloads. Finally, suitable changes to the entire structural arrangement were proposed. Special attention was paid to testing the clamping force of the hydraulic system. The first part of the work deals with the theoretical assumptions necessary for solving the problem, where the method of additive technologies and preparation of hybrid machine parts are discussed. Furthermore, the analysis of the given situation of the hybrid shaft construction is performed, and the production procedure and testing of the whole system's functionality are proposed. The following is a practical solution to the given problem, in which it was possible to produce a hybrid shaft using a combination of machining and 3D printing technologies. The shaft was tested and the ability of the part to ensure one-time operation under workload was proved. Finally, the shortcomings that appeared during the assembly, which could cause its failure during the subsequent use of the part were solved. Ultimately, changes and recommendations were proposed for optimizing the hybrid production of components with an internal structure and an evaluation of the whole issue was made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthybridní hřídelcze
dc.subjectaditivní výrobacze
dc.subject3D tisk kovůcze
dc.subjecthydraulické upínánícze
dc.subjecthybrid shafteng
dc.subjectadditive productioneng
dc.subject3D metal printingeng
dc.subjecthydraulic clampingeng
dc.titleHybridní technologie výroby dílců s vnitřní strukturoucze
dc.titleHybrid technology manufacturing of components with an internal structureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKubina Tomáš
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record