Show simple item record

URBAN STUDY OF SELECTED PART OF WIDER KOŠICE´S CITY CENTERdc.contributor.advisorRothbauer Zdeněk
dc.contributor.authorJán Zámborský
dc.date.accessioned2022-02-02T11:51:45Z
dc.date.available2022-02-02T11:51:45Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-966394200905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99417
dc.description.abstractDiplomová práca pojednáva o priestorovej a funkčnej obnove brownfieldu nachádzajúcom sa v tesnom napojení na historickú časť mesta Košíc. Riešené územie sa nachádza v centrálnej výchovnej poleho, ktoré je vytýčené súčasnou železnicou zo západnej strany. Riekou Hornád a rýchlostnou komunikáciou z východnej strany územia.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the spatial and functional renewal of the brownfield located in close connection with the historical part of the city of Košice. The area in question is located in the central-eastern position, which is enclosed by the current railway from the western side. By the river and the highway from the eastern side of the areaeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKošicecze
dc.subjectUrbanizmuscze
dc.subjectŽeleznicacze
dc.subjectBrownfieldcze
dc.subjectObnovacze
dc.subjectŠtúdiacze
dc.subjectKošiceeng
dc.subjectUrbanismeng
dc.subjectRailwayeng
dc.subjectBrownfieldeng
dc.subjectStudyeng
dc.subjectReformeng
dc.titleURBÁNNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO CENTRA KOŠICcze
dc.titleURBAN STUDY OF SELECTED PART OF WIDER KOŠICE´S CITY CENTEReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSoukup Lukáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record