Show simple item record

Waldorf Preschool in the Bulovka neighborhooddc.contributor.advisorHanson Iv Henry William Andrew
dc.contributor.authorBeyza Uzun
dc.date.accessioned2022-02-02T09:51:35Z
dc.date.available2022-02-02T09:51:35Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-1053296105405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99361
dc.description.abstractNa celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční práce a ručního psaní. Tyto myšlenky nejsou ve waldorfském vzdělávání nové a waldorfské vzdělávání přikládá zvláštní význam architektuře svých škol. Podle zakladatele těchto škol Rudolfa Steinera by skutečné umění mělo vytvářet vztah mezi člověkem a duchem. V souladu s principy návrhu waldorfské výuky tato práce navrhuje waldorfskou mateřskou školu, která by se nacházela na Bulovce, Praha 8 - Libeň. Tato práce se zaměřuje na hledání nového způsobu navrhování předškolních zařízení, které dětem umožní objevovat sebe a přírodu. Práce se zaměří na principy waldorfského vzdělávání, na to, jaký vliv mají principy vzdělávání na architekturu budovy, a na mé vlastní designové nápady, ke kterým jsem přišel sběrem a kombinováním informací.cze
dc.description.abstractNationwide, we started to hear more about moving away from from standardized testing and too-early, high-pressure academics, the benefits of less screen time and more outdoor play, and the importance of handwork and handwriting. These ideas are not new to the Waldorf education and Waldorf education give particular importance to the architecture of its schools. According to the founder of these schools , Rudolf Steiner, real art should create a relationship between human beings and spirit. Following the design principles of Waldorf education, this thesis proposes a Waldorf preschool which would be located in Bulovka, Prague 8 - Libeň. This thesis focuses on finding a new way to design preschools, which enables children to discover themselves and nature. The thesis will highlight the principles of Waldorf education, how the education principles have an effect on architecture of the building and my own design ideas that I came up with by gathering and combining information.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWalfdorská škola pro sousedství Bulovkacze
dc.subjectWaldorf Preschool in the Bulovka neighborhoodeng
dc.titleWalfdorská škola pro sousedství Bulovkacze
dc.titleWaldorf Preschool in the Bulovka neighborhoodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDoleželová Klára
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav prostorového plánovánícze
theses.degree.programmeArchitecture and Urbanismcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record