Show simple item record

Electronic Security System for a Family Housedc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorLukáš Pospíšil
dc.date.accessioned2022-01-27T23:51:35Z
dc.date.available2022-01-27T23:51:35Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-958760406105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99193
dc.description.abstractPráce shrnuje současný stav technologií elektronických zabezpečovacích systémů pro rodinné domy, včetně požárního zabezpečení a prvků chytré domácnosti. Po teoretické části následuje návrh a realizace modelu zabezpečovacího systému s prvky chytré domácnosti. Model je postaven na vývojové desce ESP32 s podporou Wifi rozhraní, které je použito pro vzdálené ovládání celého systému. Dále je popsán výběr všech senzorů použitých pro realizaci modelu, spolu s dalšími možnostmi rozvoje a vylepšení modelu. Práce je zakončena měřením parametrů navrženého modelu a srovnáním ekonomického hlediska navrženého systému s profesionálním systémem dostupným na trhu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis summarizes the current state of technologies used in electronic security systems for family house including fire protection and smart home systems. The theoretical part of thesis is followed by the design and implementation of a smart home electronic security system model. The model is build using an ESP32 microcontroller with Wifi interface which is used for remote access. This is followed by description of the sensors used in the model and suggestions for upgrades of the whole system. Thesis is completed by measuring the parameters of the model and economic comparison of the designed model with professional electronic security system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektronický zabezpečovací systémcze
dc.subjectzabezpečovací systémcze
dc.subjectpožární ochranacze
dc.subjectpoplachový zabezpečovací systémcze
dc.subjectkamerový systémcze
dc.subjectsenzory zabezpečovacího systémucze
dc.subjectdetektory pohybucze
dc.subjectdetektory požárucze
dc.subjectpožární detektorycze
dc.subjectdetektory plynůcze
dc.subjectpřístupové systémycze
dc.subjectbiometrické přístupové systémycze
dc.subjectchytrá domácnostcze
dc.subjectchytrý důmcze
dc.subjectnávrh elektronického zabezpečovacího systémucze
dc.subjectESP32cze
dc.subjectElectronic security systemeng
dc.subjectsecurity systemeng
dc.subjectfire protectioneng
dc.subjectcctveng
dc.subjectsecurity system sensorseng
dc.subjectmotion detectorseng
dc.subjectsmoke detectorseng
dc.subjectfire alarmseng
dc.subjectgas detectorseng
dc.subjectaccess control systemseng
dc.subjectbiometric access control systemseng
dc.subjectsmart homeeng
dc.subjectsmart houseeng
dc.subjectimplementation of a smart security systemeng
dc.subjectESP32eng
dc.titleElektronický zabezpečovací systém pro rodinný důmcze
dc.titleElectronic Security System for a Family Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record