Show simple item record

Integration of UAS into Airport Maintenance and Service Processesdc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorOndřej Sejk
dc.date.accessioned2022-01-08T23:51:34Z
dc.date.available2022-01-08T23:51:34Z
dc.date.issued2022-01-08
dc.identifierKOS-878878725905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99015
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a jejich druhům a dělení UAS. Ve druhé části je analyzováno aktuální povědomí o UAS na letištích a jsou analyzovány UAS na letištích v rámci různých možností využití. Dále se práce věnuje legislativním podmínkám pro UAS obecně a pro UAS na letištích. V hlavní časti jsou podrobněji popsány využití UAS při použití na LKPR a řízení pohybu UAS na letišti. V závěru práce je provedeno zhodnocení návrhů a stanovení nejvhodnějších způsobů využití UAS.cze
dc.description.abstractThis thesis addresses a possible use of Unmanned Aerial Systems (UAS) in airport operations. Maintenance and service processes at the airport were chosen. The first part is devoted to unmanned systems, definitions of terms and their types and the division of UAS. The second part analyzes the current awareness of UAS at airports and analyzes UAS at airports in various uses. Furthermore, the work deals with the legislative conditions for UAS in general and for UAS at airports. The main part describes in more detail the use of UAS when used for LKPR and UAS motion control at the airport. The work demonstrates the evaluation of proposals and the determination of the most appropriate ways to use UAS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpilotní letadlocze
dc.subjectBezpilotní systémcze
dc.subjectLetiště Václava Havla Prahacze
dc.subjectProvoz letištěcze
dc.subjectUAVcze
dc.subjectUAScze
dc.subjectUnmanned Aircrafteng
dc.subjectUnmanned Aircraft Systemeng
dc.subjectVáclav Havel Airport Pragueeng
dc.subjectAirport Operationseng
dc.subjectUAVeng
dc.subjectUASeng
dc.titleIntegrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišticze
dc.titleIntegration of UAS into Airport Maintenance and Service Processeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePecho Pavol
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record