Show simple item record

Risks of BIM implementation in the process of project preparation, administration and maintenance of roadsdc.contributor.advisorVébr Ludvík
dc.contributor.authorKarel Fazekas
dc.date.accessioned2021-11-20T23:19:13Z
dc.date.available2021-11-20T23:19:13Z
dc.date.issued2021-11-21
dc.identifierKOS-824450485905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98540
dc.description.abstractZávěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika implementace BIM včetně harmonogramu a byl sestaven katalog rizik. Na základě katalogu rizik, byla určena míra rizika implementace pomocí vhodné exaktní metody. Závěrem bylo provedeno doporučení ke snížení míry rizika implementace.cze
dc.description.abstractThe final work is devoted to a theoretical examination of the impacts of BIM on the public procurement process and determining the degree of risk of implementation. To evaluate the degree of risk, a BIM model of the road construction was created, a methodology for the implementation of BIM was proposed, including a schedule, and a risk catalog was compiled. Based on the risk catalog, the degree of implementation risk was determined using a suitable exact method. Finally, a recommendation was made to reduce the level of implementation risk.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectveřejné zakázkycze
dc.subjectpozemní komunikacecze
dc.subjectrizikacze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectpublic procurement processeng
dc.subjectroad constructioneng
dc.subjectriskeng
dc.titleRizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikacícze
dc.titleRisks of BIM implementation in the process of project preparation, administration and maintenance of roadseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeLuxemburk František
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record