Show simple item record

Parallel algorithms of linear algebra on GPUdc.contributor.advisorOberhuber Tomáš
dc.contributor.authorMatouš Fencl
dc.date.accessioned2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.available2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.issued2020-07-23
dc.identifierKOS-983712140505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98465
dc.description.abstractCílem této práce je návrh algoritmu pro násobení řídkých symetrických matic na GPU a výpočet soustav lineárních rovnic rovněž na GPU. Jako numerická metoda pro řešení soustav lineárních rovnic byla zvolena Gaussova Eliminační metoda. Implementace je provedena pomocí jazyka C++ na CPU a pomocí nVidia CUDA a knihovny MPI na GPU. Dále se pro implementaci použila knihovna TNL a zároveň se výsledné algoritmy stávají součástí této knihovny. V textu jsou prezentovány časy výpočtů Gaussovy Eliminační metody a urychlení implementovaných algoritmů pro CPU i GPU. Dále jsou prezentovány výsledky SpMV ve formě tabulek a grafů s časy výpočtů včetně urychlení na CPU i GPU.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to suggest algorithm for multiplication of sparse symmetric matrices with vectors on GPU and numerical calculation of systems of linear equations. Gauss Elimination method is a chosen numerical method used to solve systems of linear equations. Its implementation is accomplished using TNL library. Final algorithms are part of this library. The implementation is attained via C++ programming language on CPU and via nVidia CUDA toolkit and MPI library on GPU. Acquired results are presented in a form of figures, tables of computation times and eťřiciency of implemented algorithms for CPU and GPU. Further, results of SpMV are presented in a form of tables and figures with computational time and eťřiciency for CPU and GPU.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGaussova Eliminační metodacze
dc.subjectGEMcze
dc.subjectTNLcze
dc.subjectMPIcze
dc.subjectnVidiacze
dc.subjectnVidia CUDAcze
dc.subjectGPUcze
dc.subjectparalelizacecze
dc.subjectSpMVcze
dc.subjectEllpackcze
dc.subjectsymetrický Ellpackcze
dc.subjectatomické instrukcecze
dc.subjectspeciální maticové obarvenícze
dc.subjectGauss Elimination Methodeng
dc.subjectGEMeng
dc.subjectTNLeng
dc.subjectMPIeng
dc.subjectnVidiaeng
dc.subjectnVidia CUDAeng
dc.subjectGPUeng
dc.subjectparallelizationeng
dc.subjectSpMVeng
dc.subjectEllpackeng
dc.subjectsymmetrick Ellpack atomic instructionseng
dc.subjectspecial matrix colorizationeng
dc.titleParalelní algoritmy lineární algebry pro GPUcze
dc.titleParallel algorithms of linear algebra on GPUeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKozický Claudio
theses.degree.disciplineAplikované matematicko-stochastické metodycze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record