Show simple item record

Interaction of Textile Reinforcement and High Performance Concrete Matrixdc.contributor.advisorHájek Petr
dc.contributor.authorTomáš Vlach
dc.date.accessioned2021-10-16T23:46:01Z
dc.date.available2021-10-16T23:46:01Z
dc.date.issued2021-10-17
dc.identifierKOS-541814595705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98215
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení podmínek spolupůsobení a jeho zlepšení, modelováním chování takto vyztužené konstrukce na základě těchto experimentů pomocí softwaru pro nelineární analýzu betonových konstrukcí ATENA Engineering. Kromě samotné zkoušky spolupůsobení a jejího modelování je v práci uvedeno několik příkladů modelů na zkoušku ohybové pevnosti zkušebních desek z textilního betonu v porovnání s výsledky experimentálních zkoušek. Navazuje na výsledky diplomové práce předložené autorem v roce 2014. Od této doby začal sběr dat o textilních betonech s výztuží sycenou epoxidovou pryskyřicí, měření jejich veškerých materiálových parametrů pro následné numerické modelování a vývoj dalších podkladů pro přesnější a jednoduchý návrh konstrukcí z textilních betonů.cze
dc.description.abstractThis work is focused on the interaction of textile reinforcement impregnated with epoxy resin with a matrix of high-performance concrete. It deals with the possibility of easy experimental determination of the interaction conditions of these materials and its improvement, as well as modeling of the behavior of these both materials based on the experiments using software for nonlinear analysis of concrete and reinforced concrete structures ATENA Engineering. In addition to the interaction pull-out test itself and its modeling, the work presents several examples of models for testing of flexural strength of textile reinforced concrete slabs in comparison with the results of experimental tests. It follows the results of the diploma thesis submitted by the author in 2014. Since then, it began the collection of data on textile reinforced concretes with impregnated alkali-resistant glass roving, measurement of all material parameters for subsequent numerical modeling and development of process for more accurate and simple design of textile reinforced concrete structures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttextilní betoncze
dc.subjecttextilní výztužcze
dc.subjecttechnické textiliecze
dc.subjectvysokohodnotný betoncze
dc.subjectsoudržnostcze
dc.subjectrovingcze
dc.subjectepoxidová pryskyřicecze
dc.subjectnumerické modelovánicze
dc.subjecttextile reinforced concreteeng
dc.subjecttextile reinforcementeng
dc.subjecttechnical textileseng
dc.subjecthigh-performance concreteeng
dc.subjectcohesioneng
dc.subjectrovingeng
dc.subjectepoxy resineng
dc.subjectnumerical modelingeng
dc.titleInterakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matricecze
dc.titleInteraction of Textile Reinforcement and High Performance Concrete Matrixeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBílek Vlastimil
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record