Show simple item record

Aerodynamic Interference Slender tall Buildings in Turbulent Airstreamdc.contributor.advisorMáca Jiří
dc.contributor.authorMichael Macháček
dc.date.accessioned2021-09-24T22:19:09Z
dc.date.available2021-09-24T22:19:09Z
dc.date.issued2021-09-25
dc.identifierKOS-628775626305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97703
dc.description.abstractSoučasné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje dominantní návrhové zatížení, které však mnohdy nebývá definované v normativních předpisech. U skupiny izolovaných vysokých budov dochází k tzv. aerodynamické interferenci, což znamená, že se vlivem vzájemné blízkosti těchto budov mění charakter proudění v jejich okolí i celkové zatížení budov větrem. Dochází tak k významným změnám lokálních tlaků na povrchu budov, ke změnám odporových sil konstrukcí a rovněž ke změnám aeroelastické odezvy. Disertační práce se zabývá především experimentální analýzou interference budov z hlediska aerodynamických sil a lokálních tlaků větru na jejich pláště. Práce předkládá nové znalosti v oblasti aerodynamických součinitelů dvojic a trojic budov se základními obdélníkovými a čtvercovými průřezy v dosud nepublikovaných geometrických sestavách. Práce obsahuje také experimentální analýzu interferenčních jevů konkrétní skupiny výškových budov s kruhovým průřezem a členitou fasádou, která byla zohledněna při reálném návrhu, a posouzení účinků zatížení větrem na této konstrukci. Pro tento případ trojice výškových budov hotelového komplexu v Gruzii, který je nyní ve výstavbě, byl experimentálně analyzován i vliv povrchové drsnosti fasády, která jak se ukázalo, podstatně ovlivňuje velikosti zatížení a interferenčního zesílení zatížení působícího větru.cze
dc.description.abstractNowadays high-rise buildings reach heights of several hundred meters with a very high slender ratio. Wind is dominant design loading for these structures, which is not fully defined in codes. In the case of a group of isolated tall buildings, the so-called aerodynamic interference occurs. The airflow within their proximity and the total wind loading changes due to the mutual proximity of the objects. There are significant changes in local pressures on the surfaces of buildings, changes in the aerodynamic drag forces of structures and changes in the aeroelastic response. The work publishes new knowledge in the field of aerodynamic coefficients for pair and three buildings with basic rectangular and square cross-sections in geometric assemblies not previously published. The work also includes an experimental analysis of interference phenomena of a specific group of high-rise buildings with a circular cross-section with a rough façade. The analysis was taken into account in the real design and assessment of the structure for the effects of wind loads. For this case of the three high-rise buildings of the hotel complex in Georgia, which is currently under construction, the influence of the surface roughness of the façade was experimentally analyzed, which turned out to significantly affect the magnitude of the load and the interference gain of the wind load.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaerodynamická interferencecze
dc.subjectzatížení budov větremcze
dc.subjectinterferenční gallopingcze
dc.subjectexperimentální měřenícze
dc.subjectaerodynamic interferenceeng
dc.subjectwind loading on buildingseng
dc.subjectinterference gallopingeng
dc.subjectexperimental measurementeng
dc.titleAerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchucze
dc.titleAerodynamic Interference Slender tall Buildings in Turbulent Airstreameng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePolák Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record