Show simple item record

Verification of the Passability of Fire-fighting Vehicles in Prague 11- Chodovdc.contributor.advisorTrešl Ondřej
dc.contributor.authorDavid Korbelář
dc.date.accessioned2021-09-10T22:51:33Z
dc.date.available2021-09-10T22:51:33Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifierKOS-980732047705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97484
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce na téma „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“ je ověřit průjezdnost hasičských vozidel hustě zastavěnou sídlištní plochou, konktrétně v městské části Praha 11 – Chodov, pomocí nově vytvořených vlečných křivek vycházejících z hasičských vozidel, které nebyly využívány při dosavadním projektování místních komunikací. Následně jsou navržena vhodná opatření, která vedou k eliminaci rizikovosti míst, kde v současné době nastává problém při průjezdu hasičskou technikou.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis on the topic “Verification of the passability of fire-fighting vehicles in Prague 11 – Chodov“ is to verify passability of fire trucks in densely built-up housing estates, especially in the Prague 11 – Chodov. Using newly created swept paths based on fire-fighting vehicles that have not been used in previous projecting of local roads. Subsequently, appropriate measures are proposed to eliminate the risk of places where there is currently a problem with the passability of fire-fighting vehicles.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpožární vozidlocze
dc.subjecthasičský záchranný sborcze
dc.subjectvlečné křivkycze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectbytová zástavbacze
dc.subjectfire-fighting vehicleseng
dc.subjectfire brigadeeng
dc.subjectswept pathseng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjecthousing estateseng
dc.titleOvěření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 - Chodovcze
dc.titleVerification of the Passability of Fire-fighting Vehicles in Prague 11- Chodoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČerný Hynek
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record