Show simple item record

Safety Study of PinS Approach for HEMS Flights in the Czech Republicdc.contributor.advisorLališ Andrej
dc.contributor.authorPavel Mikule
dc.date.accessioned2021-09-10T22:51:34Z
dc.date.available2021-09-10T22:51:34Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifierKOS-980732070205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97481
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny specifika procedur PinS a jejich využití v reálném provozu. Dále je zde popsána metodika Safety Assessment Methodology (SAM), která je využita pro zhotovení bezpečnostní studie. V rámci praktické části této práce je proveden návrh konkrétního přiblížení PinS a aplikace metodiky SAM na tento návrh. V závěru práce je zhodnocena bezpečnost posuzovaného přiblížení a stanoveny bezpečnostní požadavky specifické pro toto přiblíženícze
dc.description.abstractThe aim of this bachelors thesis is to perform a safety study and evaluate the safety of the implementation of PinS approach in uncontrolled airspace in the Czech Republic. The theoretical part of thesis explains the specifics of PinS procedures and showcase their use in real operation. Furthermore, the Safety Assessment Methodology (SAM), which is used to complete the safety study, is described here. Within the practical part of this thesis, proposal design of a specific PinS approach and the aplication of the SAM to the design is made. At the end of the thesis, the safety of the assessed approach is evaluated and safety requirements specific for this approach are determined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstudie bezpečnosticze
dc.subjectPoint in Spacecze
dc.subjectneřízený vzdušný prostorcze
dc.subjectvrtulníkcze
dc.subjectSAMcze
dc.subjectFHAcze
dc.subjectPSSAcze
dc.subjectbezpečnostní požadavkycze
dc.subjectsafety studyeng
dc.subjectPoint in Spaceeng
dc.subjectuncontrolled airspaceeng
dc.subjecthelicoptereng
dc.subjectSAMeng
dc.subjectFHAeng
dc.subjectPSSAeng
dc.subjectsafety requirementseng
dc.titleStudie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republicecze
dc.titleSafety Study of PinS Approach for HEMS Flights in the Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtumper Marek
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record