Show simple item record

Competencies for Preventing and Reducing Stressdc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorDaniela Krejsová
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:26Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:26Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1065800665705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97479
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v akademickém prostředí. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké kompe-tence jsou klíčové a jaká je jejich důležitost. Práce se zaměřuje na různé skupiny vysokých škol a roz-díly mezi nimi v chápání důležitosti kompetencí potřebných pro stresové situace. Praktická část je vedena smíšeným výzkumem, proto je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou samostatně vy-hodnoceny i okomentovány. Výsledkem bude i doporučení, jaké techniky používat, aby se student vysoké školy lépe vyrovnal s působící zátěžovou situací.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of competence of university students, its definition, and basic components. The emphasis is on the competences that the student uses and considers crucial in stress situations in the academic environment. The main aim of this thesis is to find out what competencies are key and what is their importance. The thesis focuses on different groups of uni-versities and the differences between them in their understanding of the importance of competenc-es needed for stressful situations. The practical part is guided by mixed research; therefore, it is di-vided into two main parts which are evaluated and commented separately. As a result, recommen-dations will also be made on what techniques to use to help the college student cope better with the stressful situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKompetencecze
dc.subjectzátěžové situacecze
dc.subjectstrescze
dc.subjectcopingcze
dc.subjectakademický strescze
dc.subjectCompetencieseng
dc.subjectstress situationseng
dc.subjectstresseng
dc.subjectcopingeng
dc.subjectacademic stresseng
dc.titleKompetence ke zvládání zátěžových situacícze
dc.titleCompetencies for Preventing and Reducing Stresseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKovaříková Miroslava
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record