Show simple item record

Advanced Structural Simulations of a Railway Signal Postdc.contributor.advisorFíla Tomáš
dc.contributor.authorKateřina Vlčková
dc.date.accessioned2021-09-08T22:51:59Z
dc.date.available2021-09-08T22:51:59Z
dc.date.issued2021-09-08
dc.identifierKOS-1090374050305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97438
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci rámcového chování konstrukce v řadě různých scénářů. Pro vytvoření modelu byl použit program ANSYS Workbench 2021 R1, který pracuje s metodou konečných prvků. Byl vytvořen detailní model železničního návěstidla SNA-100. Na tento model bylo dále aplikováno zatížení v několika statických a dynamických simulacích. Vrcholem práce je dynamická simulace zahrnující kritické zatížení od průjezdu dvou vlaků definované platnými stavebními a dalšími normami. Cílem této simulace bylo určit spolupůsobení dynamických vlivů a vlastních frekvencí na jeho celkovou odezvu při zatížení. Nakonec došlo k porovnání časové náročnosti a maximálních výchylek konstrukce pro všechny provedené simulace.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis Advanced structural simulations of a railway signal post is to develop a complex numerical model of a real railway signal post, which will be used as a prediction tool of a deformation of the construction during many different scenarios. In this thesis, Finite Element Analysis software ANSYS Workbench 2021 R1 was used. A detailed model of a railway signal post SNA-100 was created. It was then used in a number of static and dynamic simulations. The highlight of the work is a dynamic simulation involving critical load from the passage of two trains defined by valid construction and other standards. The main purpose of this simulation was to determine whether there is an interaction between dynamic effects and eigenfrequencies in regards to response of the construction to the applied load. The final step was a comparison of time usage and total deformation messured on the construction of all the performed simulations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezniční návěstidlocze
dc.subjectnumerický modelcze
dc.subjectkmitánícze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectnumerická simulacecze
dc.subjectANSYScze
dc.subjectRailway signal posteng
dc.subjectnumerical modeleng
dc.subjectsocillationeng
dc.subjectfinite element methodeng
dc.subjectnumerical simulationeng
dc.subjectANSYSeng
dc.titlePokročilé strukturální simulace železničního návěstidlacze
dc.titleAdvanced Structural Simulations of a Railway Signal Posteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKunecký Jiří
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record