Show simple item record

Optimization of Public Mass Transport in Novosibirskdc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorMariia Zhutikova
dc.date.accessioned2021-09-09T22:51:34Z
dc.date.available2021-09-09T22:51:34Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-878878768005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97415
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace nedostatků systému a návrh opatření pro zlepšení současného stavu veřejné dopravy. Jedná se zejména o: hierarchické uspořádání systému, preferenci veřejné hromadné dopravy, změnu tarifního systému a zavedení integrovaného dopravního systému.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis Optimization of urban public transport in Novosibirsk is the analysis of the current public transport system in Novosibirsk, identification of system deficiencies and suggestion of measures to improve the current condition of public transport. The main part of this thesis includes the hierarchical arrangement of the system, the preference for public transport, the change in the tariff system and the implementation of an integrated transport system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRuskocze
dc.subjectNovosibirskcze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjecttramvajcze
dc.subjectmetrocze
dc.subjectautobuscze
dc.subjectorganizace veřejné hromadné dopravycze
dc.subjectanalýza linkového vedenícze
dc.subjecttarifní systémcze
dc.subjectRussiaeng
dc.subjectNovosibirskeng
dc.subjecturban public transporteng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjecttrameng
dc.subjectmetroeng
dc.subjectbuseng
dc.subjectorganization of public transporteng
dc.subjectanalysis of line planningeng
dc.subjecttariff systemeng
dc.titleOptimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirskucze
dc.titleOptimization of Public Mass Transport in Novosibirskeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNižňanský Vojtěch
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record