Show simple item record

Metodology of aerodynamical desig of vehicledc.contributor.advisorBaněček Jan
dc.contributor.authorJan Vorlík
dc.date.accessioned2021-09-04T22:52:06Z
dc.date.available2021-09-04T22:52:06Z
dc.date.issued2021-09-04
dc.identifierKOS-1087892742705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97351
dc.description.abstractAerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval popisu CFD výpočtů a jejich využití v praxi. V následné praktické části je popsán vůz Praga R1, na kterém je ukázána metodika aerodynamické analýzy s popisem výsledků jednotlivých CFD simulací. Z CFD simulací vyšlo najevo, jak aerodynamické komponenty na voze Praga R1 spolupracují, a které se nejvíce podílí na výsledném přítlaku a odporu. Následně je sestavena metodika návrhu základních aerodynamických komponent, kde jsou popsány typy na konstrukci základních aerodynamických komponent. Dle těchto typů jsou následně navrženy změny na voze Praga R1, které by mohly zlepšit aerodynamické vlastnosti vozu.cze
dc.description.abstractAerodynamics is a one of main discipline on race cars. In my thesis at the begining I devote of general description of the basic aerodynamic components on race car. Furthermore in theoretical part of my thesis I focus on the description of CFD simulations and their use in practise. In practical part of my thesis I descibe race car Praga R1, on which describe the metodology of aerodynamic analysis with description of the results of each CFD simulations. From these CFD simulations I show how aerodynamic components on the Praga R1 car cooperate and which most contribute on negative lift and drag. Like next I suggest metodology of aerodynammic design basic aerodynamic components, where are describe types for the design of basic aerodynamic components. According to these types, I subsequently proposed changes to the Praga R1 race car that could improve the aerodynamic characteristics of this race car.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAerodynamikacze
dc.subjectZávodní vozycze
dc.subjectCFD simulacecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectPragacze
dc.subjectAerodynamika závodních vozidelcze
dc.subjectAerodynamicseng
dc.subjectrace carseng
dc.subjectCFD simulationseng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectPragaeng
dc.subjectaerodynamice of race carseng
dc.titleMetodika aerodynamického řešení vozidlacze
dc.titleMetodology of aerodynamical desig of vehicleeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJirásek Aleš
theses.degree.disciplineMotorová vozidlacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record