Show simple item record

Aerodynamics design methodology of Formula Student cardc.contributor.advisorHatschbach Petr
dc.contributor.authorMartin Ševčík
dc.date.accessioned2021-09-04T22:51:34Z
dc.date.available2021-09-04T22:51:34Z
dc.date.issued2021-09-04
dc.identifierKOS-985499182005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97330
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich validace experimentálním měřením přímo na trati a výběr jednoho vhodného. Dále je připravena metodika simulací různých jízdních režimů vozu vyskytujících se na tratích soutěží Formula Student. Na závěr je celý výpočetní postup automatizován v programovacím jazyce Java a vytvořen systém na správu dat.cze
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is preparation of the methodology for design of aerodynamic elements for Formula Student race car for the CTU CarTech team. Part of the work is the initial setup of 3D CFD analyzes of the whole car with various computational models, their validation by experimental measurements directly on the track and the selection of suitable one. Furthermore, a methodology is prepared for simulations of various driving modes of the car occurring on the tracks of Formula Student competitions. Finally, the whole computational process is automated in the Java programming language and a data management system is created.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAerodynamikacze
dc.subjectCFDcze
dc.subjectmetodikacze
dc.subjectFormula Studentcze
dc.subjectměřenícze
dc.subjectAerodynamicseng
dc.subjectCFDeng
dc.subjectmethodologyeng
dc.subjectFormula Studenteng
dc.subjectmeasurementeng
dc.titleMetodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Studentcze
dc.titleAerodynamics design methodology of Formula Student careng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNožička Jiří
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record