Show simple item record

Narrow gauge railway vehicle for regional transportdc.contributor.advisorKalivoda Jan
dc.contributor.authorJan Oliva
dc.date.accessioned2021-09-02T22:53:21Z
dc.date.available2021-09-02T22:53:21Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-1087892605605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97216
dc.description.abstractPráce předkládá ideový návrh nového úzkorozchodného motorového vozu pro specifika provozu na jindřichohradeckých úzkokolejkách. Rešeršní část práce je věnována popisu historických a soudobých úzkokolejných motorových vozů v České republice i zahraničí. Návrhová část pak popisuje volbu uspořádání vozidla, jeho trakčních vlastností a vypružení. Důraz je kladen na koncepční řešení podvozku. Výpočtové předpoklady jsou následně ověřeny pomocí počítačových simulací s využitím MBS softwaru Simpack.cze
dc.description.abstractThe work presents a conceptual design of a new narrow-gauge railcar for the specifics of operation Jindřichův Hradec narrow-gauge railways. The study part of the thesis is devoted to the description of historical and contemporary narrow-gauge railcar in the Czech Republic and abroad. The design part of the work describes the choice of vehicle layout, its traction properties and suspension. Emphasis is placed on the conceptual solution of the bogie. The calculation conditions are then verified by computer simulations using MBS software Simpack.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúzkorozchodnýcze
dc.subjectúzkokolejné vozidlocze
dc.subjectmotorový vůzcze
dc.subjectbateriový pohoncze
dc.subjectjindřichohradecké úzkokolejkycze
dc.subjectregionální dopravacze
dc.subjectsynchronní motorcze
dc.subjectnarrow gaugeeng
dc.subjectnarrow gauge vehicleeng
dc.subjectrailcareng
dc.subjectbattery poweredeng
dc.subjectJindřichův Hradec narrow-gauge railway regional transporteng
dc.subjectsynchronous motoreng
dc.titleÚzkorozchodný motorový vůz pro regionální dopravucze
dc.titleNarrow gauge railway vehicle for regional transporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBittner Jaromír
theses.degree.disciplineKolejová vozidlacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record