Show simple item record

Reconstruction of Railway Station Blatno u Jesenicedc.contributor.advisorVodák David
dc.contributor.authorAdam Hoffmann
dc.date.accessioned2021-09-03T22:51:42Z
dc.date.available2021-09-03T22:51:42Z
dc.date.issued2021-09-03
dc.identifierKOS-980434863705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97195
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Rekonstrukce ŽST Blatno u Jesenice“ je analýza stávající infrastruktury železniční stanice a stávající a výhledové koncepce veřejné dopravy v oblasti. Na základě nedostatků, vyplývajících z této analýzy, pak zhotovit návrh variant k odstranění předmětných nedostatků.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis „Reconstruction of the railway station Blatno u Jesenice“ is an analysis of the existing infrastructure of the railway station and the current and future concept of public transport in the area. On the basis of deficiencies resulting from this analysis, create schemes of variants to eliminate mentioned deficiencies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectželezniční stanicecze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectkolejištěcze
dc.subjectnástupištěcze
dc.subjectbezbariérovostcze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectmodernizacecze
dc.subjectrailway stationeng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectrailway yardeng
dc.subjectplatformeng
dc.subjectaccessibilityeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectrailwayeng
dc.subjectmodernizationeng
dc.titleRekonstrukce ŽST Blatno u Jesenicecze
dc.titleReconstruction of Railway Station Blatno u Jeseniceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZáruba Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record