Show simple item record

Roughing strategies in CAM softwaresdc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorTomáš Volák
dc.date.accessioned2021-09-02T22:52:26Z
dc.date.available2021-09-02T22:52:26Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-982513926705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97163
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi v CAM softwarech. Jejím cílem je sestavení přehledu dostupných hrubovacích strategií pro frézování v prostředí CAM softwarů. Na začátku práce je stručně popsán princip hrubování, volba technologických podmínek a možnosti optimalizace obrábění. Další část práce je zaměřena na představení dostupných hrubovacích strategií a několika vybraných CAM softwarů. Praktická část je věnována porovnání vybraných CAM softwarů. Hrubovací strategie jednotlivých CAM softwarů byly aplikovány na zkušebním tělesu a porovnány z hlediska vygenerované dráhy a strojního času.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with roughing strategies in CAM softwares and aims to compile an overview of available roughing strategies for milling in the CAM software environment. At the beginning of the thesis the principle of roughing, the choice of technological conditions and the possibility of optimizing machining are briefly described. The next part of the thesis is focused on the presentation of available roughing strategies together with the introduction of several selected CAM softwares. The practical part is devoted to the comparison of selected CAM software. Their roughing strategies were applied on the test body and then the generated path and machine time were compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthrubovánícze
dc.subjecthrubovací strategiecze
dc.subjectCAD/CAMcze
dc.subjectCAM softwarecze
dc.subjectroughingeng
dc.subjectroughing strategyeng
dc.subjectCAD/CAMeng
dc.subjectCAM softwareeng
dc.titleHrubovací strategie v CAM softwarechcze
dc.titleRoughing strategies in CAM softwareseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePreis Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record