Show simple item record

Design of tail surfaces of a racing aircraftdc.contributor.advisorBrabec Jiří
dc.contributor.authorJan Procházka
dc.date.accessioned2021-08-29T22:51:40Z
dc.date.available2021-08-29T22:51:40Z
dc.date.issued2021-08-29
dc.identifierKOS-983113671105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97024
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce je návrh konstrukce a smontovatelnosti ocasních ploch pro ultralehký letoun, navržený v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty, vycházející z bakalářských prací pánů Hofrichtera, Němce a Větrovce. Na začátku práce je vypracována rešerše konstrukce a leteckých materiálů. Následně jsou uvedeny pevností požadavky dle předpisu UL 2. Díky těmto pevnostním požadavkům je stanoveno provozní zatížení, na jehož základě je provedeno dimenzování pásnic nosníku kýlové plochy a závěsů stabilizátoru pro jeho uchycení ke kýlové ploše. V závěru práce je proveden hmotový rozbor.cze
dc.description.abstractThe task of this bachelor's thesis is to design construction and assembling of tail planes for ultralight aircraft, designed in the diploma thesis of Ing. Jakub Valenta, based on bachelor's theses of Mr. Hofrichter, Mr. Němec, and Mr. Větrovec. In the beginning of this thesis there is summary of construction and overview of aviation materials. It is followed by strength requirements according to UL 2 regulation. According to this regulation, operating load is determined. Dimensioning of stabilizer hinges to attach to vertical fin and flanges of the beam of vertical fin is determined by operating load. In the end of this thesis, mass analysis is made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOcasní plochycze
dc.subjectkýlová plochacze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectdimenzovánícze
dc.subjecthmotnostní rozborcze
dc.subjectTail planeseng
dc.subjectvertical fineng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectloadeng
dc.subjectdimensioningeng
dc.subjectmass analysiseng
dc.titleNávrh ocasních ploch rychlostního letounucze
dc.titleDesign of tail surfaces of a racing aircrafteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeValenta Jakub
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record