Show simple item record

Experimental Determination of the Axial Force of the Boltdc.contributor.advisorDoubrava Karel
dc.contributor.authorJakub Soukup
dc.date.accessioned2021-08-29T22:51:40Z
dc.date.available2021-08-29T22:51:40Z
dc.date.issued2021-08-29
dc.identifierKOS-983113675305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97013
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením osové síly šroubu pomocí odporových tenzometrických snímačů. V první části práce je provedena rešerše tenzometrických snímačů, čtenář je seznámen s principy tenzometrů, jejich druhy a dále pak s dostupnými řešeními měření osové síly šroubu od firem HBM a KYOWA. Ve druhé části práce je potom experimentálně změřena deformace ve šroubech namáhaných osovou silou a dané výsledky měření jsou mezi sebou porovnány.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with experimental measuring of axial force of screws by strain gauges. In the first part of thesis research is made about strain gauges, reader is acquainted with principles of strain gauges, their types and then with available solutions of measuring axial force of screws from companies HBM and KYOWA. In the second part of thesis, the deformation in screws loaded by axial force is experimentally measured and the measurement results are compared with each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOdporové tenzometrycze
dc.subjectšroubcze
dc.subjectdeformacecze
dc.subjectnapětícze
dc.subjectexperimentální měřenícze
dc.subjectanalytické řešenícze
dc.subjectanalýza v programu Abaquscze
dc.subjectStrain gaugeseng
dc.subjectbolteng
dc.subjectdeformationeng
dc.subjectstresseng
dc.subjectexperimental measuringeng
dc.subjectanalytical calculationeng
dc.subjectanalysis in program Abaquseng
dc.titleExperimentální určení osové síly šroubucze
dc.titleExperimental Determination of the Axial Force of the Bolteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePadovec Zdeněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record