Show simple item record

Scala library for constructing statically typed PostgreSQL queriesdc.contributor.advisorLétal Vojtěch
dc.contributor.authorPetr Hron
dc.date.accessioned2021-08-26T22:51:45Z
dc.date.available2021-08-26T22:51:45Z
dc.date.issued2021-08-26
dc.identifierKOS-862365729905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96777
dc.description.abstractHlavní téma této práce je vývoj a implementace knihovny pro vytváření staticky typovaných SQL dotazů v jazyce Scala, společně s průzkumem existujících Scala knihoven, které se zabývají vytvářením SQL dotazů. Nejprve jsou představeny použité technologie a popsány existující knihovny pro práci s PostgreSQL. Implementační část následně popisuje kroky potřebné k vytvoření knihovny. Popsáno je propojení Scaly a knihovny v jazyce C, použití circe knihovny, která slouží pro parsování JSON výsledků a vytvoření case class struktury pro reprezentaci syntaktických stromů SQL výrazů. Další velká část implementace popisuje makra v jazyce Scala a jejich využití pro validaci SQL dotazů během kompilace. Nakonec je popsán nynější stav knihovny společně s plány pro budoucí vylepšení.cze
dc.description.abstractThe focus of this thesis is development of the Scala library capable of creating statically typed queries, together with research of Scala libraries that deal with constructing SQL queries. First, technologies used for this project are introduced, followed by research of existing Scala libraries for working with PostgreSQL. The implementation part then follows the steps that were required to create the library. It covers the connection of Scala with C library, use of circe library for parsing JSON results, and creating case class structure to represent SQL parse trees. Another big part of implementation covers macros in Scala and their usage for compile time validation of queries. Then the current state of the library is described, together with plans for future improvements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectScalacze
dc.subjectPostgreSQLcze
dc.subjectabstraktní syntaktický stromcze
dc.subjectopen sourcecze
dc.subjectvalidace během kompilacecze
dc.subjectScalaeng
dc.subjectPostgreSQLeng
dc.subjectparse treeeng
dc.subjectopen sourceeng
dc.subjectcompile time validationeng
dc.titleKnihovna pro konstrukci staticky typovaných PostgreSQL dotazů v jazyce Scalacze
dc.titleScala library for constructing statically typed PostgreSQL querieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDaněček Jiří
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record