Show simple item record

Measurement of static stiffness of the press LEN 25dc.contributor.advisorKrannich Tomáš
dc.contributor.authorPetr Bělka
dc.date.accessioned2021-08-26T21:51:30Z
dc.date.available2021-08-26T21:51:30Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-981029809805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96771
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem vhodného postupu měření statické tuhosti malých mechanických lisů a metodikou vyhodnocení získaných hodnot. Pro potřeby měření je inovována a částečně navržena příslušná aparatura. Z dat naměřených na konkrétním výstředníkovém lisu LEN 25 je určena jeho statická tuhost a sestrojen graf dovoleného excentrického zatěžování tohoto stroje.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the suggestion of an appropriate method for measurement of static stiffness of small mechanical presses and with the method of evaluation of the obtained results. The relevant apparatus is innovated and partially designed for measurement purposes. From the data measured on the eccentric press LEN 25, it's static stiffness is determined and the graph of permitted loading is constructed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTuhostcze
dc.subjectměření statické tuhosticze
dc.subjectvýpočet tuhosticze
dc.subjectdeformacecze
dc.subjecttvářecí strojcze
dc.subjectvýstředníkový liscze
dc.subjectStiffnesseng
dc.subjectmeasurement of static stiffnesseng
dc.subjectcalculation of stiffnesseng
dc.subjectdeformationeng
dc.subjectforming machineeng
dc.subjecteccentric presseng
dc.titleMěření tuhosti výstředníkového lisu LEN 25cze
dc.titleMeasurement of static stiffness of the press LEN 25eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHlaváč Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record