Show simple item record

High frequency diagnostics of rotating machinesdc.contributor.advisorBurian David
dc.contributor.authorTomáš Chvosta
dc.date.accessioned2021-08-26T21:51:30Z
dc.date.available2021-08-26T21:51:30Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-878589556205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96735
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá měřením a zpracováním změřených vysokofrekvenčních vibračních signálů, které se využívají pro diagnostiku valivých ložisek. V úvodní části této práce jsou rozebrány projevy poškození ložiska a jednotlivé specializované metody pro jejich odhalení. Pro analýzu signálů byly vytvořeny dva programy v prostředí LabView. Experimentálně získaná data jsou v softwarové aplikaci zpracována do obálek a vytvořena spektra pomocí metody FFT s následným zobrazením kaskádních grafů a spektrálních map. V závěru jsou porovnány výsledky snímačů stejného typu a jednotlivé metody navzájem.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the measurement and processing of measured high-frequency vibration signals, which are used for the diagnosis of rolling bearings. The opening part of this work analysed the manifestations of demage to the bearing and the various specialized methods for detecting them. Two programs have been created in the LabView environment to analyze signals. The experimentally obtained data is processed into envelopes in the software application and created by the FFT method with subsequet display of cascading graph and spectral maps. The final part compares the results of sensors of the same type and the different methods to each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvibracecze
dc.subjectvysokofrekvenční diagnostikacze
dc.subjectakustická emisecze
dc.subjectložiskocze
dc.subjectvibrationeng
dc.subjecthigh frequency diagnosticeng
dc.subjectacoustic emissioneng
dc.subjectbearingeng
dc.titleVysokofrekvenční diagnostika rotačních strojůcze
dc.titleHigh frequency diagnostics of rotating machineseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDrobílek Jiří
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record