Show simple item record

Tutorials for the Tool tor Teaching Transformations (I3T)dc.contributor.advisorFelkel Petr
dc.contributor.authorMiroslav Müller
dc.date.accessioned2021-08-25T22:52:22Z
dc.date.available2021-08-25T22:52:22Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-984900974505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96718
dc.description.abstractInteraktivní nástroj I3T určený k výuce 3D transformací je projekt rozvíjený pod Katedrou počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT. Uvnitř tohoto nástroje dosvad scházel systém pro tvorbu a realizaci výukových lekcí. Cílem této práce bylo následovat předchozí práce na nástroji I3T a implementovat do něj systém pro tutoriály. Není zatím mnoho podobných nástrojů, které by obsahovaly takový systém. Zrealizoval jsem výzkum metod používaných v tutoriálech a aktualizoval stávající návrhy na formu a vizuální styl tutoriálů. Následně jsem implementoval tento systém do I3T a provedl na něm test s uživateli na zkušebním tutoriálu. Některé z návrhů nebyly zatím implementovány a proto doporučuji další rozvoj I3T včetně tohoto systému. K těmto návrhům jsem provedl diskuzi.cze
dc.description.abstractThe interactive tool for teaching 3D transformations (I3T) is an aspiring project developed at the Department of Computer Graphics, FEE, CTU. This tool was missing a solid system for creating and conducting lectures in it. The purpose of this thesis was to follow previous works on I3T and implement a tutorial system for the I3T tool. Not many similar tools exist to this date with such system. I have realized a research on methods used in tutorials, as well as an updated proposal for the structure and visual design of the system. Subsequently, I have implemented the system in I3T and performed a test with users on a demo tutorial. I have made it possible for teachers to create new tutorials. Some of the proposed features have not been implemented yet and further development is recommended. I have provided a discussusion about such features.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectI3Tcze
dc.subjectsystém tutoriálůcze
dc.subjecttutoriálycze
dc.subject3D transformacecze
dc.subjectinteraktivní transformacecze
dc.subjectvýukacze
dc.subjectpočítačová grafikacze
dc.subjectI3Teng
dc.subjecttutorial systemeng
dc.subjecttutorialseng
dc.subject3D transformationseng
dc.subjectinteractive transformationseng
dc.subjectteachingeng
dc.subjectcomputer graphicseng
dc.titleTutoriály pro nástroj na výuku geometrických transformacícze
dc.titleTutorials for the Tool tor Teaching Transformations (I3T)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSloup Jaroslav
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record