Show simple item record

Durability of concrete for transport structures

dc.contributor.advisorVítek Jan
dc.contributor.authorCoufal Robert
dc.date.accessioned2012-07-24T12:16:43Z
dc.date.available2012-07-24T12:16:43Z
dc.date.issued2012-07-24
dc.date.submitted2012-07-24 14:13:03.0
dc.identifierKOS-90067246905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/9667
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na zajištění trvanlivosti betonu v prostředí s mrazovými cykly a rozmrazovacími prostředky (stupeň vlivu prostředí XF). Zajištění trvanlivosti betonů standardních pevností a konzistencí v prostředí XF není ničím novým. Postačí beton kvalitně provzdušnit, dodržet nízký vodní součinitel a pro výrobu použít vhodné vstupní materiály. I u těchto běžných betonů ale panují rozpaky nad způsobem zkoušení trvanlivosti a nad mírou ovlivnění výsledků zkušebním tělesem. V této práci byla provedena řada srovnání zkoušek odolnosti proti vodě a ch.r.l. metodou A a metodou C. Zároveň byly srovnány odolnosti stejného betonu ale různých povrchů konstrukce. Porovnávaly se také výsledky odolností proti vodě a ch.r.l. s výsledky mrazuvzdornosti. Hlavní část práce se ale zaměřila na alternativní zajištění trvanlivosti extrémních betonů v prostředí XF. Extrémními betony se rozumí betony s vysokým obsahem příměsí a vysokou tekutostí (SCC), betony vyšších pevností a betony s omezeným množstvím cementu a nízkým vývinem hydratačního tepla. U samozhutnitelných betonů se prováděly zejména zkoušky alternativních příměsí a jejich vliv na odolnost betonu. U betonů vyšších pevností se posuzoval vliv mikrosiliky, těsnící přísady, provzdušnění a typu cementu na odolnost betonu vyšší pevnosti v různých konzistencích.
dc.description.abstractThis work focuses on ensuring of the concrete durability in an environment with frost attack and with thawing agent (exposure classes XF). The durability ensuring of standard strength and consistency concrete is not new in the exposure classes XF. It is enough to air-entrained concrete well, keep a low water cement ratio and use appropriate input materials. Even for this ordinary concrete there is en embarrassment over the way of durability testing and over the degree of the results influence by the test specimen. In this work, a number of comparison durability tests were made. There were compared freeze-thaw durability methods A and C. It was also compared the influence of type of the surface on the test result. The comparison between freeze thaw attack test with de-icing agent and frost resistance was also made. The main part of the work was focused on the alternative ways of ensuring durability of atypical concretes in the exposure classes XF. Atypical concrete means a concrete with high content of fine admixtures and high consistency (SCC), higher strength concrete and concrete with a limited amount of cement and low heat of hydration heat. The alternative fine admixtures and their influence on the concrete durability were tested on the self compacted concrete.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectOdolnost betonu proti vodě a ch.r.l., trvanlivost betonu, stupeň vlivu prostředí XF, samozhutnitelný beton, provzdušněný beton, hydratační teplo, vodní součinitel, vysokopevnostní beton. Concrete resistance against frost attack with thawing agent, concrete durability, exposure classes XF, self compacting concrete, air-entrained concrete, hydration heat, water-cement ratio, high strength concrete.cze
dc.titleTrvanlivost betonu pro dopravní stavby
dc.titleDurability of concrete for transport structureseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-07-24T12:16:43Z
dc.date.accepted2012-03-27 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKolář Karel
dc.description.departmentkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record