Show simple item record

New geopolymer materials for the protection of structures

dc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorHouser Pavel
dc.date.accessioned2012-07-24T12:16:38Z
dc.date.available2012-07-24T12:16:38Z
dc.date.issued2012-07-24
dc.date.submitted2012-07-24 14:13:03.0
dc.identifier87920695805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/9666
dc.description.abstractTato disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlastností alkalicky aktivovaných materiálů, především na vlastnosti a využití elektrárenského popílku ve stavební praxi. Popílek je odpadní materiál vznikající při spalování hnědého a černého uhlí v elektrárnách. Jako základní materiál byl použit popílek z elektrárny Opatovice, který je dostatečně vhodným vzorkem mezi ostatními lokalitami České republiky z hlediska spalování hnědého uhlí. Využití popílku má do budoucna rozhodně veliký potenciál, jelikož se jedná o odpadní materiál, jehož likvidace je nejen nákladná, ale také velice problematická. Alkalická aktivace odpadních anorganických materiálu (popílku, strusek, elektrárenského úletu atd.) dává možnost syntézy levných a zároveň i ekologických konstrukčních materiálů podobných portlandskému cementu. V této disertační práci je popílek studován jako základní surovina pro vznik geopolymerního materiálu, kdy tato směs na bázi alkalicky aktivovaných materiálů projevuje mimo jiné vynikající odolnost proti vlivům chemického prostředí. Ačkoliv je praktické využití elektrárenského popílku možné v různých oblastech stavebního průmyslu, experimentální část této disertační práce se zaměřuje především na možnosti praktického využití ve stavební výrobě, konkrétně na reprofilační vrstvy a tenkovrstvá překrytí jako ochranu stavebních konstrukcí.
dc.description.abstractThe dissertation thesis is oriented towards research into the characteristics of alkali activated materials, mainly towards the characteristics and exploitation of coal-fired power plant fly ash in the construction practice. Fly ash is a waste material arising during the combustion of brown and black coal in power plants. The fly ash from the Opatovice power plant, which represents a sufficiently relevant specimen among all the localities of the Czech Republic in terms of brown coal combustion, was used as a basic material. The exploitation of fly ash undoubtedly has a great potential for the future as it is a waste material whose disposal is not only costly, but also very problematic. The alkali activation of inorganic waste materials (fly ash, slags, power plant silica fumes etc.) provides a possibility of the synthesis of cheap and, at the same time, ecological structural materials similar to Portland cement. In the presented dissertation thesis, fly ash is studied as the basic raw material for the generation of a geopolymer material where this mixture based on alkali activated materials manifests, among others, excellent resistance to the effects of aggressive chemical environments. Although coal-fired power plant fly ash may find its applications in different fields of the building industry, the experimental part of this dissertation thesis focuses primarily on its potential practical utilization in the building production, specifically in re-profiling layers and thin-layer protective covers of building structures.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpopílek, geopolymery, alkalická aktivace, ekologie fly ash, geopolymers, alkali activation, ecologycze
dc.titleNové geopolymerní hmoty na ochranu konstrukcí
dc.titleNew geopolymer materials for the protection of structureseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-07-24T12:16:38Z
dc.date.accepted2012-06-26 00:00:00.0
dc.contributor.refereeVýborný Jaroslav
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record