Show simple item record

Phenomenological Modeling of Strain-Range Dependent Cyclic Hardeningdc.contributor.advisorŠpaniel Miroslav
dc.contributor.authorJaromír Fumfera
dc.date.accessioned2021-07-14T13:19:09Z
dc.date.available2021-07-14T13:19:09Z
dc.date.issued2021-06-26
dc.identifierKOS-510270340705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96453
dc.description.abstractTato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což bylo pozorováno např. u austenitické nerezové oceli 08Ch18N10T. Je formulován konstitutivní model cyklické plasticity s~novou definicí cyklického zpevnění materiálu, která umožňuje korektně simulovat odezvu materiálu při velkých deformacích pro jenoosé i torzní namáhání. Pro popsaný model jsou určeny materiálové parametry pro ocel 08Ch18N10T. Je popsána implementace modelu do komerčního konečně-prvkového softwaru Abaqus pomocí uživatelské subrutiny USDFLD napsané v programovacím jazyce Fortran. Jsou prezentovány výsledky zkoušek rozsáhlého experimentálního programu provedeného na 6 různých geometriích zkušebních vzorků z oceli 08Ch18N10T. Na srovnání výsledků experimentů a jejich simulací jsou demonstrovány predičkní schopnosti navrženého modelu.cze
dc.description.abstractThis doctoral thesis deals with the phenomenological modeling of the material response of metals for large strain loading conditions. The main focus is on the phenomenon of material cyclic hardening and its dependency on the loading conditions, which was observed on the austenitic stainless steel 08Ch18N10T. The formulation of a metal plasticity constitutive model with a new cyclic hardening rule is proposed to enable correct simulation of the material response under large strain for uniaxial and torsional loading conditions. Material parameters of the presented model for 08Ch18N10T steel are identified. The constitutive model is implemented as a Fortran code in the commercial FE-software Abaqus as a material subroutine USDFLD. The extensive experimental program with 6 different specimen geometries made of 08Ch18N10T steel is presented. The results of FE simulations of all these cyclic tests are presented. A comparison of simulated and experimentally measured response shows the prediction capability of the presented material model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectcyklická plasticitacze
dc.subjectextrémně nízko-cyklová únavacze
dc.subjectzávislost na hladině deformacecze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectcyclic plasticityeng
dc.subjectextremly low-cycle fatigueeng
dc.subjectstrain-range dependenteng
dc.subjectfinite element analysiseng
dc.titleFenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatíženícze
dc.titlePhenomenological Modeling of Strain-Range Dependent Cyclic Hardeningeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePrantl Antonín
theses.degree.disciplineMechanika tuhých a poddajných těles a prostředícze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record