Show simple item record

Training and development of employees in construction companies. Management based on competenciesdc.contributor.advisorŠafránková Jana Marie
dc.contributor.authorMatoušková Zdeňka
dc.date.accessioned2012-07-24T12:14:55Z
dc.date.available2012-07-24T12:14:55Z
dc.date.issued2012-07-24
dc.date.submitted2012-07-24 14:13:03.0
dc.identifierKOS-43071911505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/9644
dc.description.abstractDisertační práce analyzuje a shrnuje současné poznatky v oblasti lidského kapitálu, řízení lidských zdrojů, řízení podle kompetencí a procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků. Zároveň zohledňuje aktuální trendy, tendence i situaci na trhu, která je stále ovlivněna nedávnou celosvětovou hospodářskou krizí. Výzkumná část je orientovaná na analýzu a posouzení vývoje procesu vzdělávání a rozvoje v posledních deseti letech ve velkých podnicích dle zkušeností autorky a na empirické vyhodnocení přístupů k řízení lidských zdrojů, řízení podle kompetencí a procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků v malých, středních a velkých stavebních podnicích. Výstupem práce je formulace závěrů a doporučení pro praxi pro zefektivnění zkoumaných procesů a další rozvoj vědy.
dc.description.abstractThe thesis analyzes and summarizes the current knowledge on human capital, human resources management, management based on competencies and the training and development process. It considers both actual trends and the current market situation, which continue to be affected by the global economic crisis. The research part is focused on the analysis and evaluation of the training and development process in the last ten years in large companies. This draws on the author's experiences, and the empirical assessment of approaches to human resource management, management based on competencies and training and development process in small, medium and large construction companies. The thesis summarizes a set of clearly defined conclusions and recommendations for practice and further development of science.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectLidský kapitál, řízení lidských zdrojů, řízení podle kompetencí, kompetence, kompetenční model, vzdělávání a rozvoj, řízení talentů, kariérní plánování, plánování nástupnictví. Human capital, human resources management, management based on competencies, competency, competency model, training and development, talent management, career planning, succession planningcze
dc.titleVzdělávání a rozvoj pracovníků ve stavebních podnicích. Řízení podle kompetencí
dc.titleTraining and development of employees in construction companies. Management based on competencieseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-07-24T12:14:55Z
dc.date.accepted2012-06-11 00:00:00.0
dc.contributor.refereeMolnár Zdeněk
dc.description.departmentkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record