Show simple item record

Stability of long composite rodsdc.contributor.advisorDvořák Milan
dc.contributor.authorLukáš Zaslavskij
dc.date.accessioned2021-06-28T14:51:30Z
dc.date.available2021-06-28T14:51:30Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-1087892750805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96343
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnocením experimentálního měření táhla a porovnáním výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with making computation model for composite rod that is stressed by buckling, evaluating an experiment of the rod and comparing results of the experiment with analytical calculations of computation model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttáhlocze
dc.subjectkompozitní materiálcze
dc.subjectstabilitacze
dc.subjectvzpěrcze
dc.subjectrodeng
dc.subjectcomposite materialeng
dc.subjectstabilityeng
dc.subjectbucklingeng
dc.titleStabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhelcze
dc.titleStability of long composite rodseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJeřábek Ivan
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeAplikované vědy ve strojním inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record