Show simple item record

Sport hall with a tennis courtdc.contributor.advisorJandera Michal
dc.contributor.authorPavel Polanský
dc.date.accessioned2021-06-25T22:51:36Z
dc.date.available2021-06-25T22:51:36Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-879169094305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96268
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní příčná vazba, štítová stěna, vybrané detaily a ztužení haly. Součástí práce je technická zpráva a výkresová dokumentace konstrukce v podobě výkresů vybraných detailů, řezů a pohledů na ocelovou halu.cze
dc.description.abstractThe subject of the Bachelor’s thesis is design of the load-bearing steel structure of a sport hall with a tennis court. At first, the load acting on the structure was calculated. Selected elements of the structure were designed - the roof and wall cladding, the main portal frame, the gable wall, selected details and the bracing of the hall. Finally, drawing documentation of the structure was created in the form of drawings of selected details, sections and views of the steel hall and a technical report was written.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOcelová konstrukcecze
dc.subjecttenisová halacze
dc.subjectvetknutý rámcze
dc.subjectrámový rohcze
dc.subjectportálový rámcze
dc.subjectSteel structureeng
dc.subjecttennis halleng
dc.subjectrigid frameeng
dc.subjectframe knee connectioneng
dc.subjectportal frameeng
dc.titleSportovní hala s tenisovým hřištěmcze
dc.titleSport hall with a tennis courteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSokol Zdeněk
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record