Show simple item record

Gating system rationalization for HPDC technologydc.contributor.advisorHerman Aleš
dc.contributor.authorTomáš Sopr
dc.date.accessioned2021-06-24T22:54:46Z
dc.date.available2021-06-24T22:54:46Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-1087892692005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96245
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá simulačními výpočty vysokotlakého lití ze slitin hliníku, následnou optimalizací geometrií a licích parametrů pro zvýšení kvality výroby. V teoretické části je popsáno základní rozdělení metod tlakového lití, konstrukce strojů, forem a jejich periferií. Poté se věnuje metalurgii slévárenských slitin hliníku a jako poslední jsou popsány vady, které při odlévání vznikají. Experimentální část je zaměřena na zhodnocení stávajícího stavu odlévaného dílu, navržení nových variant a provedení jejich simulačních výpočtů pomocí softwaru ProCast. Jedná se o díl rezonátoru turbodmychadla pro firmu Umfotec ve slévárně hliníku AS-Casting. Cílem práce je navrhnout takové úpravy, aby došlo k zvýšení produktivity a snížení zmetkovitosti při výrobě. Výsledkem této práce je návrh nové vtokové a odvzdušňovací soustavy pro výrobu daného odlitku.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with simulation calculations of high pressure die casting from aluminium alloys, as well as with optimalization of casting geometry and parameters to increase the quality of production. The theoretical part describes the basic distribution of methods used in high pressure die casting, die and machine design, metallurgy of alloys and also its defects that can occur on cast product. The experimental part focuses on evaluation of the current state of the casting part. Furthermore, it describes designing of new variants and performing simulations of casting process with ProCast. The selected casting part is used as a resonator in turbocharger for Umfotec company, which is cast in foundry AS-Casting. The aim of this thesis is to suggest modifications of casting geometry and parameters. The outcome should be new design of inlet and venting system for the production of the given part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTlakové litícze
dc.subjectslitiny hliníkucze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectvady odlitkůcze
dc.subjecttlaková formacze
dc.subjectnávrh výroby tlakového odlitkucze
dc.subjectHigh pressure die castingeng
dc.subjectaluminium alloyseng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectcasting defectseng
dc.subjectpressure moldeng
dc.subjectdesign of die casting productioneng
dc.titleRacionalizace vtokové soustavy pro technologii tlakového litícze
dc.titleGating system rationalization for HPDC technologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKolda Vlastimil
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record