Show simple item record

Hydrogen energy storage from PV power plantdc.contributor.advisorDlouhý Tomáš
dc.contributor.authorMichal Kasan
dc.date.accessioned2021-06-24T22:54:39Z
dc.date.available2021-06-24T22:54:39Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-1087892320705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96221
dc.description.abstractTato práce pojednává o návrhu vodíkového úložiště elektrické energie z fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 MWp. Vyrobený vodík se spoluspaluje se zemním plynem v paroplynové elektrárně. Hlavním cílem práce bylo navrhnout systém vodíkové akumulace. Pro navržený systém bylo následně potřeba vytvořit provozní model založený datech o solárním záření a cenách elektřiny, zemního plynu a CO2 povolenek z roku 2019, vyhodnotit potřebnou výši investice na vodíkový systém a provést ekonomické hodnocení pomocí kritéria NPV. V rámci citlivostních analýz je zkoumána citlivost systému na změnu hlavních vstupních parametrů - cena elektřiny, zemního plynu, CO2 povolenek. Cílem je stanovit, za jakých podmínek se vodíková akumulace vyplatí postavit a provozovat.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of hydrogen energy storage design for 100 MWp Solar power plant. Produced hydrogen is being co-combusted with natural gas in Combined cycle power plant. Main aim was to design hydrogen storage system. Second goal was to create operational model of such system based on solar irradiance data, electricity cost, natural gas cost and CO2 allowance cost from 2019, assess the required investment costs for hydrogen storage system a do the economic evaluation of the project by NPV criteria. Part of the thesis is sensitivity analysis, which studies the influence of main input parameters - electricity cost, natural gas cost, CO2 allowance cost. Target is to determine, under which conditions could hydrogen system be effective solution for such application.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvodíkcze
dc.subjectúložiště energiecze
dc.subjectparoplynový cykluscze
dc.subjectfotovoltaikacze
dc.subjectelektrolýzacze
dc.subjectspoluspalování vodíkucze
dc.subjectPower-to-Gascze
dc.subjectPower-to-Hydrogencze
dc.subjecthydrogeneng
dc.subjectenergy storageeng
dc.subjectcombined cycle power planteng
dc.subjectphotovoltaicseng
dc.subjectelectrolysiseng
dc.subjecthydrogen co-combustioneng
dc.subjectPower-to-Gaseng
dc.subjectPower-to-Hydrogeneng
dc.titleSystém vodíkové akumulace elektřiny z FVEcze
dc.titleHydrogen energy storage from PV power planteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrejčí Petr
theses.degree.disciplineEnergetikacze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeEnergetika a procesní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record