Show simple item record

Design and Optimization of EnergyHub Model Using Simulation Methodsdc.contributor.advisorGarlík Bohumír
dc.contributor.authorOlga Aralkina
dc.date.accessioned2021-06-23T22:54:48Z
dc.date.available2021-06-23T22:54:48Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-1084808236105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96084
dc.description.abstractCílem této práce je představení možností použití integrovaných energetických centrů jako alternativy centrálně řízeným systémům. Tato diplomová práce je věnovaná modelování takového energetického střediska pro určenou lokalitu, a následnému prokázání toho, že toto řešení nejen nabízí možnost zapojení obnovitelných zdrojů energie, ale je taky ekonomicky výhodnější z pohledu konečného spotřebitele v rámci situaci na současném energetickém trhu.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to use the use of integral energy centers as alternatives to centrally controlled systems. Enlarges this diploma thesis is devoted to modeling such an energy center for a designated location, is the subsequent demonstration of this resension not only offers the possibility of involving renewable energy sources, but it is also economical in terms of final consumer in the context of the current energy market.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOptimalizace energetického střediskacze
dc.subjectSimulační nástrojecze
dc.subjectUdržitelný rozvojcze
dc.subjectSmart Citycze
dc.subjectInteligentní energetické konceptycze
dc.subjectSmart gridcze
dc.subjectDigitalizace v energeticecze
dc.subjectKomunitní energetikacze
dc.subjectEnergetická soběstačnostcze
dc.subjectIntegrované komunitní energetické systémycze
dc.subjectEnergy hubcze
dc.subjectPoptávka a spotřeba energiecze
dc.subjectÚčinnost přeměny energiecze
dc.subjectGeneral Algebraic Modeling Systemcze
dc.subjectGAMScze
dc.subjectCentralizované energetické systémycze
dc.subjectDecentralizované energetické systémycze
dc.subjectEnergy center optimizationeng
dc.subjectSimulation softwareeng
dc.subjectSustainable Developmenteng
dc.subjectSmart Cityeng
dc.subjectSmart energy conceptseng
dc.subjectSmart grideng
dc.subjectDigitization in energeticseng
dc.subjectCommunity energyeng
dc.subjectEnergy self-sufficiencyeng
dc.subjectIntegrated community energy systemseng
dc.subjectEnergy hubeng
dc.subjectEnergy demand and consumptioneng
dc.subjectEnergy conversion efficiencyeng
dc.subjectGeneral Algebraic Modeling Systemeng
dc.subjectGAMSeng
dc.subjectCentralized energy systemseng
dc.subjectDecentralized energy systemseng
dc.titleNávrh a optimalizace energetického střediska pomocí simulačních nástrojůcze
dc.titleDesign and Optimization of EnergyHub Model Using Simulation Methodseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠmejkal Ladislav
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record