Show simple item record

Family House Heatingdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorTomáš Pešek
dc.date.accessioned2021-06-23T22:53:48Z
dc.date.available2021-06-23T22:53:48Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-879169091905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96056
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na dvě části. Na část textovou a část projektovou. Textová část se zabývá konceptem jednotlivých systémů technických zařízení budov. V začátku je nastíněno rozdělení technických zařízení budov na jednotlivé profese. Dále jsou u každé profese zmíněné možnosti řešení na úrovni konceptu. Následně je z možností vybráno řešení pro rodinný dům. Zvolený koncept systémů technického zařízení rodinného domu je shrnutý v blokově řešeném grafickém schématu. Obsahem projektové části je návrh vytápění rodinného domu, který navazuje na zvolený koncept vytápění. Projektová část zahrnuje výpočty, výkresovou dokumentaci, technické listy a technickou zprávu.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the desing of a heating of a house. The work is divided into two parts. To the text part and the project part. The text part deals with the concept of individual building services systems. In the beginning, the division of building services systems is mentioned. Furthermore, for each building service, the possibilities of solutions, at the level of the concept, are mentioned. After that, a specific solution for the house is selected. The chosen concept of services systems of the house is summarized in a block-designed graphic scheme. The project part includes the design of a heating for the selected house, which follows the chosen heating concept. The project part includes calculations, technical drawings, technical sheets and a technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectkoncept TZBcze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectotopná soustavacze
dc.subjectotopná tělesacze
dc.subjectpodlahové vytápěnícze
dc.subjecthouseeng
dc.subjectconcept TZBeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectheat losseseng
dc.subjectheating systemeng
dc.subjectheating elementseng
dc.subjectfloor heatingeng
dc.titleVytápění rodinného domucze
dc.titleFamily House Heatingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Pavla
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record