Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorTichý Ladislav
dc.contributor.authorKristýna Pelinková
dc.date.accessioned2021-06-23T22:53:18Z
dc.date.available2021-06-23T22:53:18Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878879908805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96045
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na řešení rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v pražské části Ruzyně v návaznosti na ulici Stochovská. Práce obsahuje architektonickou studii a stavebně technickou část. Zadaná parcela se nachází v blízkosti přírodní památky Obora Hvězda a nabízí tak výhled na střechu letohrádku. Návrh domu vychází z orientace pozemku ke světovým stranám a požadovaným odstupům od okolní zástavby. Spodní hmota objektu reaguje na výšku sousedního domu na západní straně a svým tvarem vytváří určitou bariéru, která umožňuje vznik soukromí v místě terasy. Horní hmota na stejné světové straně ustupuje, aby bylo dosaženo požadovaného odstupu. Jednou z hlavních dispozičních myšlenek byla možnost průchodu skrz dům, aniž by vznikala nutnost procházet obytným prostorem.cze
dc.description.abstractBachelor’s thesis is focused on the design of a family house for a family of four in the Prague part of Ruzyně in connection with Stochovská Street. The work contains an architectural study and a construction-technical part. The plot is located near the natural monument of Obora Hvězda and offers a view of the roof of the Star Villa. The design of the house is based on the orientation of the land to the sides of the world and the required distances from the surrounding buildings. The lower mass is affected by the height of the house on the west side and its shape creates certain barrier that allows the creation of privacy in the terrace. The upper mass recedes on the same side of the world to allow a required distance from the land border. One of the main layout ideas was the possibility of passing through the house, no one would have to go through the living space.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectokraj městacze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectarchitektonická studiecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectomítkacze
dc.subjectnepodsklepený objektcze
dc.subjectseverní orientacecze
dc.subjectzděný objektcze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectoutskirtseng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectarchitectural studyeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectplastereng
dc.subjectnon-basement houseeng
dc.subjectnorthern orientationeng
dc.subjectmasonry houseeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLédl Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record