Show simple item record

Design of train station in Prague - Vršovice, terminal Nusledc.contributor.advisorKotas Patrik
dc.contributor.authorTadeáš Slavkovský
dc.date.accessioned2021-06-22T22:54:01Z
dc.date.available2021-06-22T22:54:01Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084810203905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95934
dc.description.abstractABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh železničního terminálu Praha – Vršovice. Terminál je součástí nově vzniklé hmoty, která je umístěna na dnes nevyužívaném pozemku, který svou dispozicí umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění občanské vybavenosti a dalších funkcí, které v území Nuslí schází. Hmotový koncept vychází z frekventovaných os pro pěší, na konci těchto os jsou pomocí výškové gradace vytvořeny orientační body pro chodce, dále hmota reaguje na stávající blokovou zástavbu. Terminál svou dispozicí pozvolna přechází v občanskou vybavenost, autobusový terminál a podzemní parkování. Dominantou návrhu je spojovací lávka, která slouží nejen k propojení severního a jižního terminálu, ale také k odstranění bariéry, kterou v území železnice vytváří. Lávka svým provedením zároveň umožňuje zajímavý kontakt s železnicí a vlakovou dopravou. Interiér terminálu je navržen jako hala, která je otevřená přes celou svou konstrukční výšku a je zakončena světlíkem, díky kterému je zajištěno přirozené osvětlení a vzniká tak zajímavý vnitřní prostor.cze
dc.description.abstractABSTRACT The subject of the thesis is the design of Praha – Vršovice railway terminal. The terminal is incorporated into a new structure located in a site which is currently not used. The site has the right disposition to accommodate the terminal and improve the availability of public facilities and other functions in the area of Nusle. The structural concept is based on frequented pedestrian axes, with elevated orientation points for pedestrians located on the ends of the axes. The structure responds to the existing block buildings. The terminal gradually transforms in public facilities, a bus terminal and underground parking. The design is dominated by a footbridge which connects the north and south terminals and also dissolves the barrier created by the railway. The footbridge is designed so that passengers can get interesting insights into railway traffic. The interior of the terminal is designed as a hallway which opens up to the roof. There is a skylight on the top of the hallway which brings natural light and thus creates interesting space inside the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTerminálcze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectNuslecze
dc.subjectPraha - Vršovicecze
dc.subjectTerminaleng
dc.subjectPrague - Nusleeng
dc.subjectPrague - Vrsoviceeng
dc.subjectTraineng
dc.titleNávrh železniční stanice Praha - Vršovice, terminál Nuslecze
dc.titleDesign of train station in Prague - Vršovice, terminal Nusleeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠafránek Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record