Show simple item record

Hydraulics of low sewer drop shaftsdc.contributor.advisorBareš Vojtěch
dc.contributor.authorDavid Kolář
dc.date.accessioned2021-06-22T22:52:03Z
dc.date.available2021-06-22T22:52:03Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-878590746705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95857
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá posouzením hydrauliky nízkých kanalizačních spadišť. Teoretická část práce obsahuje popis základních kritérií návrhu kanalizačních spadišť a vstupních parametrů pro jejich návrh. Tato část práce vychází z publikovaných výzkumů a hydraulických poznatků od českých a zahraničních autorů. Také je zde uveden soubor vzorců a postupů pro návrh nízkého spadiště s přímým nátokem. Praktická část této práce obsahuje případové studie, ve kterých jsou posouzena spadiště připravovaná pro jednotný kanalizační systém hlavního města Prahy. V přílohách této práce jsou modely posuzovaných spadišť z případových studií vymodelované ve 3D. Tyto 3D konstrukční modely jsou připraveny pro budoucí použití do CFD modelu.cze
dc.description.abstractPresented bachelor's thesis deals with the assessment of the hydraulics of low sewer drop shafts. The theoretical part of the work contains a description of the basic criteria for the design of sewers drop shafts and input parameters for their design. This part of the work is based on published research and hydraulic knowledge of Czech and foreign authors. There is also a set of formulas and procedures for designing a low sewer drop shafts with a direct inlet. The practical part of this work contains case studies in which the sites designed for a combined sewer system of the capital city of Prague are assessed in the appendices of this work. 3D construction models of assessed sewer drop shafts from case studies were created. These 3D construction models are ready for future use in the CFD model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthydraulikacze
dc.subjectnízký spádcze
dc.subjectpřímý nátokcze
dc.subjectspadištěcze
dc.subjecttrajektorie paprskucze
dc.subjecthydraulicseng
dc.subjectdrop shafteng
dc.subjectdirect infloweng
dc.subjectlow gradienteng
dc.subjectwater jet geometryeng
dc.titleHydraulika nízkých kanalizačních spadišťcze
dc.titleHydraulics of low sewer drop shaftseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePicek Tomáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record