Show simple item record

Possible substitutes of cement binder with calcium sulphate bindersdc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorJan Konvalinka
dc.date.accessioned2021-06-22T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-22T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-781238873805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95854
dc.description.abstractV této bakalářské práci se autor zabývá možností náhrady cementu v cementových směsích síranovápenatými pojivy, konkrétně SORFIXem. Cílem práce je stanovit optimální množství náhrady cementu síranovápenatým pojivem SORFIX. V teoretické části této práce jsou popsány vlastnosti jednotlivých komponentů. Na vzorcích normální konzistence s různým procentem náhrady cementu SORFIXem byly stanoveny doby tuhnutí a tvrdnutí a hodnoty objemové stálosti, u jednotlivých vzorků byly porovnávány hodnoty pevností v tahu za ohybu, pevností v tlaku, objemových změn, doby tuhnutí a tvrdnutí a vyhodnocení RTG analýzy. Závěr práce obsahuje i návrh na podrobnější dlouhodobé zkoumání vzorků s různým procentem náhrady cementu produktem SORFIX v betonech, zejména s ohledem na jeho mechanické vlastnosti, trvanlivost a oblasti použití.cze
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis, the author deals with the possibility of replacing cement in cement mixtures with calcium sulphate binders, specifically SORFIX. The aim of this work is to determine the optimal amount of cement replacement with calcium sulphate binder SORFIX. The theoretical part of this work describes the properties of individual components. The time of Solidification and hardening and volume stability values were determinate on samples of normal consistency with different percentages of SORFIX cement replacement, values of flexural tensile strength, compressive strength, volume changes, setting and hardening times and X-ray analysis were compared for individual samples. The conclusion of the thesis also contains a proposal for a more detailed long-term examination of samples with different percentages of cement replacement with SORFIX in concrete, especially with regard to its mechanical properties, durability and areas of use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnormální konzistencecze
dc.subjectstanovení dob tuhnutí a tvrdnutícze
dc.subjectobjemová stálostcze
dc.subjectpevnost v tahu za ohybucze
dc.subjectpevnost v tlakucze
dc.subjectRTG difrakční analýzacze
dc.subjectSORFIXcze
dc.subjectcementcze
dc.subjectpastacze
dc.subjectmaltacze
dc.subjectnormal consistencyeng
dc.subjectdetermination of setting and hardening timeseng
dc.subjectvolume stabilityeng
dc.subjectflexural tensile strengtheng
dc.subjectcompressive strengtheng
dc.subjectX-ray diffraction analysiseng
dc.subjectSORFIXeng
dc.subjectcementeng
dc.subjectpasteeng
dc.subjectmortareng
dc.titleMožnosti náhrady cementu síranovápenatými pojivycze
dc.titlePossible substitutes of cement binder with calcium sulphate binderseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSnop Roman
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record