Show simple item record

Application of a ceramic and a stone paving on a risky base in the interiordc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorAnna Chramostová
dc.date.accessioned2021-06-22T22:51:39Z
dc.date.available2021-06-22T22:51:39Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-878590526505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95853
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je popsání technologií kladení keramických a kamenných dlažeb na rizikové podklady a následná ukázka aplikace či špatného provedení pokládky v praxi. Rizikovým podkladem jsou myšleny například podklady z více materiálů s rozdílnou roztažností, podklady se zbytkovou vlhkostí nebo pružné podklady. Začátkem práce bude krátký úvod do tématu podlah. Následovat bude uvedení do pokládání keramických dlažeb a následně kamenných dlažeb. Budou popsána rizika, která mohou při pokládání keramických a kamenných dlažeb nastat. Pro předejití rizik bude navrhnuto použití jednotlivých technologií a opatření. Bude sestaven obecný kontrolní a zkušební plán pro pokládání keramických a kamenných dlažeb.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis considers technologies for laying of ceramic and stone paving on problematic substrates, and subsequent investigation of poor application or installation in practice. Problematic substrates include those made of several materials with different extensibilities, substrates with residual moisture, and flexible substrates. The thesis first provides brief introductions to flooring, ceramic paving and stone paving, including consideration of potential risks when laying ceramic and stone paving on problematic substrates. Risk-mitigating technologies and measures are then described. Finally, a general inspection and test plan for the laying of ceramic and stone paving is proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkeramická dlažbacze
dc.subjectkamenná dlažbacze
dc.subjectrizikové podkladycze
dc.subjectkladení dlažbycze
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncze
dc.subjectrizikacze
dc.subjectceramic pavingeng
dc.subjectstone pavingeng
dc.subjectproblematic substrateseng
dc.subjectlaying of pavingeng
dc.subjectcontrol and rest planeng
dc.subjectriskeng
dc.titleAplikace keramických a kamenných nášlapných vrstev na rizikové podklady v interiérucze
dc.titleApplication of a ceramic and a stone paving on a risky base in the interioreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record