Show simple item record

Neutron field spectrometry of the NG-2 accelerator-driven source with the p(20) + Be reactiondc.contributor.advisorŠtefánik Milan
dc.contributor.authorJán Kozic
dc.date.accessioned2021-06-22T07:51:25Z
dc.date.available2021-06-22T07:51:25Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-1087892774505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95776
dc.description.abstractV diplomovej práci je analyzované energetické spektrum nového neutrónového poľa na báze reakcie p(20) + Be. Neutrónové pole vzniká bombardovaním urýchlených protónov izochrónnym cyklotrónom U-120M na energiu 20 MeV energeticky hrubého berýliového terča v terčovej stanici NG-2. Reakcia p(20) + Be produkuje spojité energetické neutrónové spektrum s energiou do 18 MeV. V rámci analýzy nového neutrónového poľa bol vykonaný aktivačný experiment v ÚJF AV ČR v obci Husinec pri Prahe. Aktivačný experiment bol motivovaný snahou rozšíriť experimentálne možnosti terčovej stanice NG-2 v oblasti aktivačnej analýzy rýchlymi neutrónmi, integrálnych validácií a meraní nových jadrových dát. Na analýzu bola využitá metóda aktivačnej techniky a v novom neutrónovom poli bola ožiarená sada desiatich aktivačných detektorov (Au, In, Fe, Co, Ni, Nb, Al, Ti, Lu a Y). V predkladanej diplomovej práci sú analyzované posledné štyri aktivačné detektory z materiálov Lu, Nb, Ni a Y a sú im stanovené reakčné rýchlosti pre aktivačné a prahové reakcie. Na základe sady reakčných rýchlostí aktivačných a prahových reakcií neutrónov s aktivačnými detektormi bolo zrekonštruované spektrum neutrónového poľa p(20) + Be pomocou rekonštrukčného kódu SAND II. Spektrum neutrónového poľa p(20)+Be bude možné použiť hlavne pri experimentoch materiálového výskumu, validácie a merania nových jadrových dát.cze
dc.description.abstractNeutron energy spectrum of new neutron field based on reaction p(20) + Be is analysed in this diploma thesis. Neutron field is created by bombardment energetically thick beryllium target in target station NG-2 with protons accelerated to energy 20 MeV by isochronous cyclotron U-120M. Reaction p(20) + Be produces broad neutron spectrum with energies up to 18 MeV. Activation experiment was performed at NPI CAS in Řež near Prague. Motivation for the experiment was an effort to increas experimental possibilities of target station NG-2 for activation analysis with fast neutrons, nuclear data integral validation and measurements. Activation technique was used and set of ten activation detectors (Au, In, Fe, Co, Ni, Nb, Al, Ti, Lu and Y) was irradiated in order to analyze new neutron field. In this diploma thesis are analysed last four activation detectors from materials Lu, Nb, Ni and Y. Reaction rates for activation and threshold reaction in chosen activation detectors were estimated. Spectrum of neutron field from source reaction p(20) + Be was unfolded based on set of reaction rates of activation and threshold neutron reactions with activation detectors using unfolding code SAND II. Spectrum of neutron field from source reaction p(20)+Be could be used for materials research, nuclear data validation and measurements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAktivačná technikacze
dc.subjectaktivačné detektorycze
dc.subjectreakčná rýchlosťcze
dc.subjectjadrová gama-spektrometriacze
dc.subjectenergetické neutrónové spektrumcze
dc.subjectrekonštrukcia neutrónového spektracze
dc.subjectizochrónny cyklotrón U-120Mcze
dc.subjectterčová stanica NG-2cze
dc.subjectActivation techniqueeng
dc.subjectactivation detectorseng
dc.subjectreaction rateeng
dc.subjectnuclear gamma-spectrometryeng
dc.subjectneutron energy spectrumeng
dc.subjectneutron energy spectrum unfoldingeng
dc.subjectisochronous cyclotron U-120Meng
dc.subjecttarget station NG-2eng
dc.titleSpektrometrie neutronového pole urychlovačem-řízeného zdroje NG-2 s p(20)+Be reakcícze
dc.titleNeutron field spectrometry of the NG-2 accelerator-driven source with the p(20) + Be reactioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKáčer Roman
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record