Show simple item record

The foreground of the railway bridge at Smíchov - part of multifunctional blockdc.contributor.advisorŠmolík Michal
dc.contributor.authorNikola Puchelová
dc.date.accessioned2021-06-21T22:53:12Z
dc.date.available2021-06-21T22:53:12Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-1084810346505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95763
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie Smíchovkého předmostí železničního mostu v Praze. V urbanistické studii je zpracován koncept BLOKu, který navazuje na strukturu zastavěnosti Smíchova a vyzdvihuje výhody blokové zástavby. Veřejný prostor navazuje na nedalekou náplavku a prodlužuje ji v rekreačním duchu se zelení až na Císařskou louku. V diplomové práci je zpracovávána severní část BLOKu, která tvoří přechod polosoukromého a veřejného prostoru. Administrativní budova je tvořena dvěmi budovami po stranách a propojena můstkem, který tvoří průchod do vnitrobloku. Budova architektonickým řešením reaguje na okolní bytovou zástavbu a naopak zaujímá tvarem, který dominuje severnímu nároží. Komerčním využitím 1.PP navazuje a přispívá k oživení náplavky.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis follows up on the undergraduate project of the urban study of the Smíchov bridgehead of the railway bridge in Prague. The urban study elaborates the concept of the BLOCK, which follows the structure of Smíchov's built-up area and highlights the advantages of the block development. The public space connects to the nearby embankment and extends it in a recreational spirit with greenery up to Císařská louka. The diploma thesis deals with the northern part of the BLOCK, which forms the transition between semi-private and public space. The office building consists of two buildings on the sides and it is connected by a bridge, which forms a passage into the inner courtyard. The building responds in an architectural way to the surrounding housing development and, on the contrary, takes on a shape that dominates the northern corner. Through the commercial use of the 1st floor, it continues and contributes to the revitalization of the embankment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectnáplavkacze
dc.subjectřekacze
dc.subjectSmíchovcze
dc.subjectbloková zástavbacze
dc.subjectnábřežícze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectoffice buildingeng
dc.subjectriverbankeng
dc.subjectblock developmenteng
dc.subjectrailwayeng
dc.titleSmíchovské předmostí železničního mostu - část polyfunkčního blokucze
dc.titleThe foreground of the railway bridge at Smíchov - part of multifunctional blockeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMonhart Libor
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record