Show simple item record

Multifunctional high-rise building in the new residential area of Mladá Boleslavdc.contributor.advisorHlaváček Michal
dc.contributor.authorJan Krsek
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:30Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:30Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-1084810197705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95746
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního celku výškového polyfunkčního objektu v Mladé Boleslavi, v rozvojové oblasti Podchlumí. Objekt sestává ze dvou věží, propojených v úrovni 3.-4.NP komunikačním můstkem, a také v podzemí garážovým komplexem. Funkčně je rozdělený na několik částí: - nejvyšší podlaží slouží pro bydlení s výhledy do všech směrů - prostřední část je vymezena pro hotel v jižní věži, resp. kanceláře v severní věži - v kontaktu s parterem je situováno lobby pro obě věže, a restaurace s terasami - podzemní podlaží slouží pro technické zázemí a parkování Objekt je podsklepený – má 2 podzemní podlaží. Jižní věž má 22 nadzemních podlaží a je štíhlejší, severní věž má 28 nadzemních podlaží, a je masivnější. Objekty byly navrženy jako pohledově statické a gradující. Zastřešení objektu je řešeno pomocí plochých vegetačních jednoplášťových střech. Věže jsou navrženy jako kombinovaný konstrukční systém. Ztužujícím prvkem v horizontální rovině je ŽB stěnové jádro, v kterém se nachází prostory pro komunikace a vertikální vedení inženýrských sítí. Půdorysné segmenty jsou vynášeny ŽB sloupy, které jsou děleny po výšce do 4 zón dle požadavků na průřezové charakteristiky. Sloupy jsou v rovině desky sepnuty ŽB monolitickými průvlaky, které jsou napojené do ŽB ztužujícího jádra.cze
dc.description.abstractThis thesis solves the design of the high-rise polyfunctional building in Mladá Boleslav in new residental district Podchlumí. Complex consist of two towers, which are connected by bridge in 3.NP and two levels of underground structure where garages are situated. Following functions can be found in the object: - the top section serves for living with great views to all directions - there are hotel rooms in middle sections in south tower, and offices in north tower - there are two lobbies in the ground floor connected with terraces and restaurant - podzemní podlaží slouží pro technické zázemí a parkování The superstructure of the south tower consist of 22 floors and looks thinner, while the north tower has got 28 floors, and tends to look more massive. Towers should look statically strong and graduating towards the top. There are roofs with extensive plants designed for both towers. Construction system consists of both walls and columns.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýšková budovacze
dc.subjectdiplomová prácecze
dc.subjectprojektová dokumentace pro stavební povolenícze
dc.subjectarchitektonická studiecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjecthotelcze
dc.subjectkancelářecze
dc.subjecthigh-rise buildingeng
dc.subjectthesiseng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectarchitectural studyeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectlivingeng
dc.subjecthoteleng
dc.subjectofficeeng
dc.titlePolyfunkční výšková budova v nové rezidenční části Mladé Boleslavicze
dc.titleMultifunctional high-rise building in the new residential area of Mladá Boleslaveng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDvořák Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record