Show simple item record

Multifunctional house: student residencedc.contributor.advisorDvořák Václav
dc.contributor.authorDenis Beliaev
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:26Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:26Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-982514245305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95737
dc.description.abstractZadáním této diplomové práce je zpracování multifunkčního objektu sloužícího k studentskému ubytování a konání společenských akci v rámci integračního centra. Cílem tohoto diplomního projektu je vytvořit takový architektonický objekt, který by dobře působil pro vybranou funkce ubytování, ale také zároveň se odtrhnout od typické opakovatelné architektury studentských ubytoven. Snažil jsem se vytvořit místo, které studenty bude inspirovat a poskytovat všechno potřebné pro šťastný a pohodlný studium. Hlavní myšlenka pochází z volby zadání: v přizemní častí objektu je navržen integrační centrum, který by měl pomáhat studentům v jejích těžkém životě, inspirovat a rozvíjet. Tak, při odtrhnutí mladých lidí od rodiny, v jejích životě bude přítomen někdo, kdo za nimi může dohlédnout. Tato funkce podpory je pak zdůrazněna i v hmotě budovy: silný a nízký podstavec (rodina) pomáhá se vznášet dynamické věži (studenty).cze
dc.description.abstractThe assignment of this diploma thesis is the elaboration of a multifunctional building used for student accommodation and social events within the integration centre. The aim of this diploma project is to create such an architectural object that would work well for selected functions of, but also to break away from the typical repeatable architecture of student dormitories. I tried to create a place that inspire students and provide everything needed for a happy and comfortable student life. The main idea comes from the choice of the assignment: in the ground floor of the building, an integration center is designed, which should help students in their difficult life, inspire them and develop. Thus, when young adults are separated from the family, in their life will be someone who can look after them. This support function is then also emphasized in the body of the building itself: a strong and low pedestal (family) helps to hover the dynamic tower (students).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstudentské bydlenícze
dc.subjectubytovnacze
dc.subjectintegrační centrumcze
dc.subjectstudent housingeng
dc.subjectdormitoryeng
dc.subjectintegration centreeng
dc.titlePolyfunkční dům:studentské bydlenícze
dc.titleMultifunctional house: student residenceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record