Show simple item record

Flood phenomena in the Jizera Mountains Regiondc.contributor.advisorKřeček Josef
dc.contributor.authorKarolína Kohoutová
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:49Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:49Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-878590537205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95721
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové vlny a posouzení účinnosti protipovodňových opatření. Tato studie poskytuje jednak shrnutí dosud publikovaných literárních zdrojů k danému tématu a dále porovnává povodňové jevy pozorované na povodí relativně malém (Sklářský potok, profilu Jizerka, 1 km2) a velkém (Jizera, profil Železný Brod, 791 km2). Klimatická změna byla charakterizována posouzením trendu v časových řadách průměrných ročních teplot, ročních srážkových úhrnů a maximálních denních srážkových úhrnů. Výstupem je zhodnocení strategie protipovodňové ochrany v zájmové oblasti s ohledem na velikost a stav povodí.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyse causes and typology of flood phe-nomena in the Jizera Mountains (Czech Republic), to evaluate impacts of the watershed management and the global climate change on peak-flows and flood waves, as well as to estimate efficiency of flood control measures. This study presents a summary of related literature and provides a comparison of floods observed on the relatively small catchment of the Sklářský potok (the outlet at Jizerka, area of 1 km2) and the large catchment of the Jizera River (the outlet at Železný Brod, area of 791 km2). The global climate change was considered by analysing the trend in time-series of the mean annual air temperature, the annual sums of precipitation and the annual daily rainfall maxima. Outputs include the evaluation of flood control strategy in the studied region respecting the watershed area and land use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodeňcze
dc.subjectprotipovodňová ochranacze
dc.subjectJizerské horycze
dc.subjectklimatická změnacze
dc.subjectFlood phenomenaeng
dc.subjectflood controleng
dc.subjectthe Jizera Mountainseng
dc.subjectclimate changeeng
dc.titlePovodňové jevy v oblasti Jizerských horcze
dc.titleFlood phenomena in the Jizera Mountains Regioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMarešová Ivana
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record