Show simple item record

Modelling and control of DOBOT kinematicsdc.contributor.advisorSteinbauer Pavel
dc.contributor.authorJan Hrnčíř
dc.date.accessioned2021-06-20T15:51:23Z
dc.date.available2021-06-20T15:51:23Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-981329211505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95654
dc.description.abstractBakalářská práce se zaobírá řízením existující kinematiky typu Dobot. Je rozdělena do čtyř částí. V první části byla provedena rešerše používaných kinematických struktur a jejich rozdělení. Druhá část pojednává o zařazení Dobotu do tohoto rozdělení a dále je zde vyřešena kinematika Dobotu a jeho pracovní prostor. Ve třetí části je popsáno vytvoření řídícího programu, použitá elektronika, pohony, senzory a kalibrace Dobotu. Poslední část ověřuje dimenzování použitých pohonů pomocí MBS modelu Dobotu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the control of existing Dobot kinematics. It is divided into four parts. In the first part, the research is made about the used kinematics structures and their partition. The second part discusses the inclusion of Dobot into the partition, also there is solved kinematics of Dobot, and their workspace. The third section describes the creation of the control program, the electronics used, actuators, sensors, and Dobot calibration. The last part verifies the dimensioning of the used actuators by using the MBS model of Dobot.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkinematiky robotůcze
dc.subjectDOBOTcze
dc.subjectkinematické řízenícze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectmetody kalibracecze
dc.subjectmodelování soustav mnoha tělescze
dc.subjectrobot kinematicseng
dc.subjectDOBOTeng
dc.subjectkinematics controleng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectcalibration metodseng
dc.subjectMBS modelingeng
dc.titleModel a řízení kinematiky typu DOBOTcze
dc.titleModelling and control of DOBOT kinematicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePelikán Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record