Show simple item record

Comparison of stepped transmissions with planetary mechanismdc.contributor.advisorKaněra Jaroslav
dc.contributor.authorVojtěch Čejka
dc.date.accessioned2021-06-19T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-19T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-981029812805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95632
dc.description.abstractTato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech a vysvětleny základní principy převodovek s planetovým soukolím. Následně jsou představeny obě porovnávané převodovky a proveden rozbor jejich mechanického zapojení. V rámci rešerše je následně zpracován přehled použití těchto převodovek v různých automobilech. Ve výpočtové části jsou uvedeny výpočty převodových poměrů na jednotlivé převodové stupně, přeskoky mezi rychlostmi a také celkový rozsah. Dále jsou sestaveny pilové diagramy a na závěr porovnány trakční charakteristiky obou převodovek.cze
dc.description.abstractThis research deals with two nine-speed automatic transmissions with planetary gear set. First, the different types of automatic transmissions used in passenger cars are briefly described and the elementary principles of planetary transmissions are explained. Second, both compared transmissions are introduced and it´s mechanical design is analyzed. As a part of the research, the use of these transmissions in various cars is summarized. The calculation section presents calculations of gear ratios for individual gears, steps between gears and the total transmission ratio spread. Third, the saw profile diagrams are created and finally the traction characteristics of both transmissions are compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatická převodovkacze
dc.subjectplanetové soukolícze
dc.subjecthydrodynamický měničcze
dc.subjectpilový diagramcze
dc.subjecttrakční charakteristikacze
dc.subjectautomatic transmissioneng
dc.subjectplanetary gear seteng
dc.subjecttorque convertereng
dc.subjectsaw profile diagrameng
dc.subjecttraction characteristiceng
dc.titlePorovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismemcze
dc.titleComparison of stepped transmissions with planetary mechanismeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJasný Michal
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record